Lịch tập huấn Tổ chức dạy học trực tuyến môn Tin học ngày 30/09/2021


Quý thầy cô tải ảnh trên về làm Backgound buổi tập huấn nhé

I. Một số lưu ý khi tham gia tập huấn trực tuyến

1. Tham khảo tài liệu theo đúng yêu cầu Ban tổ chức lớp học;

2. Vào đúng giờ.

3. Tắt microphone (chỉ bật Microphone khi cần trao đổi, thảo luận);

3. Không sử dụng phòng học làm việc riêng.

4. Sử dụng phần mềm Microsoft Teams. (link Hướng dẫn đăng nhập)

II. Thử hệ thống

- Mời quý thầy cô giáo viên môn Tin học vào thử hệ thống lúc 17:00 ngày 29/09/2021.

- Địa chỉ phòng học Tại đây https://bit.ly/3i9JA76

III. Lịch tập huấn

1. Lớp THPT

Buổi

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

Ghi chú

1

Trước ngày 30/09/2021

1. Video nội dung trọng tâm khóa tập huấn: https://youtu.be/579hqW2pqeg

2. Video cách tổ chức cho học sinh thực hiện một hoạt động học: https://youtu.be/unyfiCTGxs8

3. Học viên download “Tài liệu tập huấn” tại địa chỉ:  Link

4. Học viên tự học theo hướng dẫn của Báo cáo viên (BCV): Nghiên cứu Tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ dưới đây (Lưu ý trả lời ngắn gọn khoảng 1 trang A4):

Mỗi giáo viên đều phải thực hiện và nộp bài tại địa chỉ https://forms.gle/HzLkDuscJJwHwmAU7

đặt tên theo cấu trúc:

HUYENTHI-TENTRUONG-TENGIAOVIEN-BAI1

(Ví dụ: THOAISON-PHUHOA-NGUYEN THANH TINH-BAI1)

Câu 1: Tham khảo Mục III, Phần 1 trong Tài liệu (Trang 7), hãy cho biết cần lưu ý những điểm nào khi chuẩn bị kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học trực tuyến.

Câu 2: Hãy chỉ ra một số lưu ý khi giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giáo viên kết luận và nhận định về kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh ("chốt" kiến thức, kĩ năng để học sinh chính thức ghi nhận, vận dụng).

 

Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu, trả lời và nộp sản phẩm theo yêu cầu.Drive tất cả Tài liệu, phần mềm, video của đợt tập huấn.

LinkBài thu hoạch 2 câu hỏi ngắn lớp THPT

Click để xem  (mở thư mục con để xem nội dung)
 

 

 

2

13:30-14:30 30/09/2021

Báo cáo chung

Nguyễn Thanh Hùng

Họp trực tuyến.

Link phòng họp

https://bit.ly/3CTh1D2

 

Dự phòng:

14:30-15:30 30/09/2021

Báo cáo các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến hiệu quả hiện nay

Huỳnh Bửu Ngọc

15:30-17:30 30/09/2021

- Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch bài học trực tuyến

- Phân công xây dựng KHDH trực tuyến (có bảng phân công chuẩn bị trước)

Nguyễn Thị Huyền Trang

3

Trước ngày 07/10/2021

1. Học viên soạn bài, thảo luận với tổ chuyên môn của trường trong thời gian 01 tuần

2. Học viên tự thực hành: Xây dựng KHBD trực tuyến và học liệu tương ứng theo phân công.

3. Nộp bài lên Drive theo phân công tại địa chỉ https://forms.gle/5rH6JopuDCVgpQ2W8 với cấu trúc

LOPX-BAIY-TENBAI

Ví dụ: LOP6-BAI1-LAM QUEN VOI MAY TINH

 

Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu, trả lời và nộp sản phẩm theo yêu cầu.

4

07/10/2021

(13h30)

- BCV chọn ngẫu nhiên các đơn vị báo cáo và tổ chức đóng góp ý kiến

- Tổng hợp ý kến và trả lời

 

Họp trực tuyến: Link


Bài thu hoạch Kế hoạch bài dạy lớp THPT: Link


Liên kết nộp Kế hoạch bài dạy hoàn chỉnh: Link


Lớp THCS 1: GV thuộc các địa bàn Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Đốc, Châu Phú và Châu Thành (175 GV).

Buổi

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

Link phòng học

1

Trước ngày 30/09/2021

1. Video nội dung trọng tâm khóa tập huấn: https://youtu.be/579hqW2pqeg

2. Video cách tổ chức cho học sinh thực hiện một hoạt động học:

 https://youtu.be/unyfiCTGxs8

3. Học viên download “Tài liệu tập huấn” tại địa chỉ:  Link

4. Học viên tự học theo hướng dẫn của Báo cáo viên (BCV): Nghiên cứu Tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ dưới đây (Lưu ý trả lời ngắn gọn khoảng 1 trang A4):

Mỗi giáo viên đều phải thực hiện và nộp bài tại địa chỉ

 https://forms.gle/DLRBuhdAYATdgWLp6

và đặt tên theo cấu trúc:

HUYENTHI-TENTRUONG-TENGIAOVIEN-BAI1

(Ví dụ: THOAISON-PHUHOA-NGUYENTHANHTINH-BAI1)

Câu 1: Tham khảo Mục III, Phần 1 trong Tài liệu (Trang 7), hãy cho biết cần lưu ý những điểm nào khi chuẩn bị kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học trực tuyến.

Câu 2: Hãy chỉ ra một số lưu ý khi giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giáo viên kết luận và nhận định về kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh ("chốt" kiến thức, kĩ năng để học sinh chính thức ghi nhận, vận dụng).

 

Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu, trả lời và nộp sản phẩm theo yêu cầu.

 

Drive tất cả Tài liệu, phần mềm, video của đợt tập huấnLink

 

 

Bài thu hoạch 2 câu hỏi ngắn lớp THCS - 1

Click để xem (mở thư mục con để xem nội dung)

2

 

13:30-14:30 30/09/2021

Báo cáo chung

Nguyễn Thanh Hùng

Họp trực tuyến

 

Link phòng họp

https://bit.ly/3CTh1D2

 

Dự phòng:

 

14:30-15:30 30/09/2021

Báo cáo các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến hiệu quả hiện nay

Huỳnh Bửu Tâm

GV thoát khỏi phòng họp phần báo cáo chung và vào lại Link này

 https://bit.ly/3m2AB8Z

 

Dự phòng:

15:30-17:30 30/09/2021

- Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch bài học trực tuyến

- Phân công xây dựng KHDH trực tuyến (có bảng phân công chuẩn bị trước)

Nguyễn Thanh Tịnh

3

Trước ngày 07/10/2021

1. Học viên soạn bài, thảo luận với tổ chuyên môn của trường trong thời gian 01 tuần

2. Học viên tự thực hành: Xây dựng KHBD trực tuyến và học liệu tương ứng theo phân công.

3. Nộp bài lên Drive tại địa chỉ https://forms.gle/uBkrQrYjBip26fTN8 theo phân công với cấu trúc

LOPX-BAIY-TENBAI

Ví dụ: LOP6-BAI1-LAM QUEN VOI MAY TINH

 

Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu, trả lời và nộp sản phẩm theo yêu cầu.

 

4

07/10/2021

(13h30)

- BCV chọn ngẫu nhiên các đơn vị báo cáo và tổ chức đóng góp ý kiến

- Tổng hợp ý kến và trả lời

 

Họp trực tuyến

 

Link phòng học: Link


Bài thu hoạch Kế hoạch bài dạy lớp THCS-1: Link

 

Lớp THCS 2: GV thuộc các địa bàn Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên và An Phú (183 GV).

Buổi

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

Link phòng học

1

Trước ngày 30/09/2021

1. Video nội dung trọng tâm khóa tập huấn: https://youtu.be/579hqW2pqeg

2. Video cách tổ chức cho học sinh thực hiện một hoạt động học:

 https://youtu.be/unyfiCTGxs8

3. Học viên download “Tài liệu tập huấn” tại địa chỉ Link

4. Học viên tự học theo hướng dẫn của Báo cáo viên (BCV): Nghiên cứu Tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ dưới đây (Lưu ý trả lời ngắn gọn khoảng 1 trang A4):

Mỗi giáo viên đều phải thực hiện và nộp tại địa chỉ

https://forms.gle/oWbJjpVnWu7fqiGP8

đặt tên theo cấu trúc:

HUYENTHI-TENTRUONG-TENGIAOVIEN-BAI1

(Ví dụ: THOAISON-PHUHOA-

NGUYENTHANHTINH-BAI1)

Câu 1: Tham khảo Mục III, Phần 1 trong Tài liệu (Trang 7), hãy cho biết cần lưu ý những điểm nào khi chuẩn bị kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học trực tuyến.

Câu 2: Hãy chỉ ra một số lưu ý khi giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giáo viên kết luận và nhận định về kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh ("chốt" kiến thức, kĩ năng để học sinh chính thức ghi nhận, vận dụng).

 

Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu, trả lời và nộp sản phẩm theo yêu cầu.

 

Drive tất cả Tài liệu, phần mềm, video của đợt tập huấnLink

 Bài thu hoạch 2 câu hỏi ngắn lớp THCS - 2

Click để xem (mở thư mục con để xem nội dung)

2

 

13:30-14:30 30/09/2021

Báo cáo chung

Nguyễn Thanh Hùng

Họp trực tuyến

 

Link phòng họp

https://bit.ly/3CTh1D2

 

Dự phòng:

 

14:30-15:30 30/09/2021

Báo cáo các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến hiệu quả hiện nay

Hồ Phương Tấn

GV thoát khỏi phần báo cáo chung và vào lại Link này https://bit.ly/3AQi2ea

 

Dự phòng:

15:30-17:30 30/09/2021

- Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch bài học trực tuyến

- Phân công xây dựng KHDH trực tuyến (có bảng phân công chuẩn bị trước)

Tô Lâm Điền

3

Trước ngày 07/10/2021

1. Học viên soạn bài, thảo luận với tổ chuyên môn của trường trong thời gian 01 tuần

2. Học viên tự thực hành: Xây dựng KHBD trực tuyến và học liệu tương ứng theo phân công.

3. Nộp bài lên Drive tại địa chỉ https://forms.gle/6KAAt17gqFYegpxbA

theo phân công với cấu trúc

LOPX-BAIY-TENBAI

Ví dụ: LOP6-BAI1-LAM QUEN VOI MAY TINH

 

Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu, trả lời và nộp sản phẩm theo yêu cầu.

 

4

07/10/2021

(13h30)

- BCV chọn ngẫu nhiên các đơn vị báo cáo và tổ chức đóng góp ý kiến

- Tổng hợp ý kến và trả lời

 

Họp trực tuyến

 

Link phòng họp: Link


Bài thu hoạch Kế hoạch bài dạy lớp THCS-2: LinkKhông có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.