Môn Tiếng Việt lớp 5 (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TRÍ DŨNG SONG TOÀN | 19H45 NGÀY 21.03.2020 - YouTube

          2           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN | 20H30 NGÀY 25.03.2020 - YouTube

          3           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM | 20H30 NGÀY 28.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          4           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP LÀM VĂN: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG | 20H30 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ | 20H30 NGÀY 04.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: LẬP LÀNG GIỮ BIỂN | 20H30 NGÀY 08.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LTVC: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ | 20H30 NGÀY 11.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: CAO BẰNG | 20H30 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 | TLV: ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN | 20H30 NGÀY 18.04.2020 - YouTube

        10         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LTVC: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ | 20H30 NGÀY 22.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: PHÂN XỬ TÀI TÌNH | 20H30 NGÀY 25.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: CHÚ ĐI TUẦN | 20H30 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU | 20H30 NGÀY 02.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG | 20H30 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ | 20H30 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LTVC: TRẬT TỰ AN NINH | 20H30 NGÀY 11.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: HỘP THƯ MẬT | 20H30 NGÀY 13.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 5 | TẬP LÀM VĂN : ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT| 20H30 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LTVC: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ BIẾN | 20H30 NGÀY 18.05.2020 - YouTube

        20         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TLV: ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT | 20H30 NGÀY 20.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG | 20H30 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH LẶP TỪ NGỮ | 20H30 NGÀY 25.05.2020 - YouTube

        23         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: CỬA SÔNG | 20H30 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube         

        24         

TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ | 20H30 NGÀY 30.05.2020 - YouTube

        25         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: NGHĨA THẦY TRÒ | 20H30 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

        26         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ TRUYỀN THỐNG | 20H30 NGÀY 03.06.2020 - YouTube

        27         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN | 20H30 NGÀY 06.06.2020 | HANOITV - YouTube

        28         

(đang cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.