Môn Toán lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

1.       

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | TÍCH PHÂN | 15H15 NGÀY 10.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

2.       

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | 15H15 NGÀY 13.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

3.       

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | TÍCH PHÂN | 14H30 NGÀY 19.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

4.       

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | 15H15 NGÀY 19.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

5.       

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | TÍCH PHÂN | 16H00 NGÀY 21.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

6.       

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN | 14H30 NGÀY 26.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

7.       

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | 15H15 NGÀY 26.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

8.       

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN | 16H00 NGÀY 28.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

9.       

MÔN TOÁN - LỚP 12 | PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 1) | 15H15 NGÀY 02.04.2020 - YouTube

10.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | SỐ PHỨC (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 02.04.2020 | HANOITV - YouTube

11.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | SỐ PHỨC (TIẾT 2) | 16H00 NGÀY 04.04.2020 | HANOITV - YouTube

12.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 2) | 14H30 NGÀY 09.04.2020 - YouTube

13.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | SỐ PHỨC (TIẾT 3) | 15H15 NGÀY 09.04.2020 | HANOITV - YouTube

14.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN | 16H00 NGÀY 11.04.2020 - YouTube

15.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG | 14H30 NGÀY 16.04.2020 - YouTube

16.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | 15H15 NGÀY 16.04.2020 - YouTube

17.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG (TIẾT 2) | 16H00 NGÀY 18.04.2020 - YouTube

18.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG (TIẾT 3) | 14H30 NGÀY 23.04.2020 - YouTube

19.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 23.04.2020 - YouTube

20.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG (TIẾT 4) | 16H00 NGÀY 25.04.2020 - YouTube

21.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: SỐ PHỨC ( TIẾT 1) | 16H00 NGÀY 02.05.2020 | HANOITV - YouTube

22.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (T3) | 14H30 NGÀY 07.05.2020 - YouTube

23.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: SỐ PHỨC (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 07.05.2020 | HANOITV - YouTube

24.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (T4) | 16H00 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

25.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐTHS | 14H30 NGÀY 14.05.2020 | HANOITV - YouTube

26.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN - QUAN HỆ VUÔNG GÓC (T1) | 15H15 NGÀY 14.05.2020 - YouTube

27.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐTHS | 16H00 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

28.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | VECTO TRONG KHÔNG GIAN, QUAN HỆ VUÔNG GÓC (T2) | 14H30 NGÀY 21.05.2020 | HANOITV - YouTube

29.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | VECTO TRONG KHÔNG GIAN, QUAN HỆ VUÔNG GÓC (T2) | 14H30 NGÀY 21.05.2020 | HANOITV - YouTube

30.   

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 12 | ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐTHS (T3)| 15H15 NGÀY 21.05.2020 | HANOITV - YouTube

31.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (TIẾT 4) | 14H30 NGÀY 23.05.2020 | HANOITV - YouTube

32.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (TIẾT 5) | 15H15 NGÀY 28.05.2020 I HANOITV - YouTube

33.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | Ôn tập chủ đề: Khối đa diện (tiết 3) | 14H30 NGÀY 28.05.2020 | HANOITV - YouTube

34.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 1) | 14H30 NGÀY 30.05.2020 - YouTube

35.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | VECTO TRONG KHÔNG GIAN, QUAN HỆ VUÔNG GÓC (T4) | 14H30 NGÀY 04.06.2020 | HANOITV - YouTube

36.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT (T2) | 15H15 NGÀY 04.06.2020| HANOITV - YouTube

37.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU (T1) | 14H30 NGÀY 09.06.2020 | HANOITV - YouTube

38.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT | 15H15 NGÀY 09.06.2020 | HANOITV - YouTube

39.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU (T 2) | 14H30 NGÀY 11.06.2020 | HANOITV - YouTube

40.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN SỐ 1 (TIẾT 1) | 15H15 NGÀY 11.06.2020 | HANOITV - YouTube

41.   

MÔN TOÁN - LỚP 12 | HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN SỐ 1 (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 13.06.2020 | HANOITV - YouTube

42.   

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.