Môn Tiếng Việt lớp 4 (Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội)STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÂU KỂ: AI THẾ NÀO | 19H45 NGÀY 25.03.2020 | HANOITV - YouTube

          2           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TẬP ĐỌC: BÈ XUÔI SÔNG LA | 19H45 NGÀY 28.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          3           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU: VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO? | 19H45 NGÀY 01.04.2020 - YouTube

          4           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TẬP LÀM VĂN: CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI | 19H45 NGÀY 04.04.2020 - YouTube

          5           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TẬP ĐỌC: "SẦU RIÊNG" | 19H45 NGÀY 08.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LTVC: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ: AI THẾ NÀO? | 19H45 NGÀY 11.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TẬP ĐỌC: CHỢ TẾT | 19H45 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TLV: LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI | 19H45 NGÀY 18.04.2020 - YouTube

          9           

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LTVC: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP | 19H45 NGÀY 22.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4| TLV: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CÂY CỐI | 19H45 NGÀY 25.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TẬP ĐỌC: HOA HỌC TRÒ | 19H45 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU: DẤU NGẠCH NGANG | 19H45 NGÀY 02.05.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ | 19H45 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI | 19H45 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LTVC: CÁI ĐẸP (TIẾT 2) | 19H45 NGÀY 11.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4| TLV: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI| 19H45 NGÀY 13.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TẬP ĐỌC: VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN | 19H45 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÂU KỂ AI LÀ GÌ? | 19H45 NGÀY 18.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TẬP ĐỌC: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ | 19H45 NGÀY 20.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI | 19H45 NGÀY 23.05.2020 - YouTube

        21         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ? | 19H45 NGÀY 25.05.2020 I HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | TẬP ĐỌC: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN | 19H45 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

        23         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM | 19H45 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI | 19H45 NGÀY 03.06.2020 - YouTube

        25         

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | THẮNG BIỂN | 19H45 NGÀY 06.06.2020 I HANOITV - YouTube

        26         

(đang cập nhật)

  

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.