Môn Giáo dục công dân lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN GDCD - LỚP 12 | PHÁP LUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT | 16H00 NGÀY 02.06.2020 | HANOITV - YouTube

          2           

MÔN GDCD - LỚP 12 | PHÁP LUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT | 16H00 NGÀY 02.06.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN GDCD - LỚP 12 | LUYỆN ĐỀ THI THPT 2020 | 16H00 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN GDCD - LỚP 12 | LUYỆN ĐỀ THI THPT 2020 | 16H00 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN GDCD - LỚP 12 | LUYỆN ĐỀ THI THPT 2020 | 16H00 NGÀY 28.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN GDCD - LỚP 12 | PHÁP LUẬT VỚI SỰ PT BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC | 16H00 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN GDCD - LỚP 12 | BÀI 9: PHÁP LUẬT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC | 15H15 NGÀY 14.04.2020 - YouTube

          8           

MÔN GDCD - LỚP 12 | BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN (TIẾT 3) | 16H00 NGÀY 07.04.2020 - YouTube

          9           

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 12 | BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN | 31.03.2020 - YouTube

        10         

MÔN GDCD - LỚP 12 | BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN | 15H15 NGÀY 24.3.2020 - YouTube

        11         

MÔN GDCD - LỚP 12 | CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ | 16H00 NGÀY 17.3.2020 - YouTube

        12         

MÔN GDCD - LỚP 12 | CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ | 14H30 NGÀY 14.3.2020 - YouTube

        13         

MÔN GDCD - LỚP 12 | CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ | 16H00 NGÀY 13.3.2020 - YouTube

        14         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.