Môn Anh văn - Lớp 9 - Đài phát thanh - truyền hình TP.HCM


STT

TÊN BÀI (Click để xem)

1

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 01 - SAVING ENERGY

2

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 02 - SAVING ENERGY

3

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 03 - LANGUAGE FOCUS CONNECTIVES

4

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 04 - LANGUAGE FOCUS PHRASAL VERBS MAKING

5

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 05 - CELEBRATIONS

6

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 06 - CELEBRATIONS 02

7

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 07 - LANGUAGE FOCUS CONCESSION

8

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 08 - LANGUAGE FOCUS DEFINING RELATIVE CLAUSES

9

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 09 - NATURAL DISASTERS 01

10

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 10 - NATURAL DISASTERS 02

11

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 11 - LANGUAGE FOCUS NON DEFINING

12

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 12 - LANGUAGES FOCUS IF CLAUSES

13

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 13 - ÔN TẬP

14

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 14 - ÔN TẬP SENTENCE TRANSFORMATION

15

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 15 ÔN TẬP WORD FORMATION

16

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 16 OVERVIEW GRAMMAR

17

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 17 ÔN LUYỆN VOCABULARY

18

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 18 ÔN LUYỆN READING

19

Đang cập nhật ...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.