Môn Địa Lý lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam (tiết 2) | 15H15 NGÀY 30.05.2020 - YouTube

          2           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | Ôn tập: Tự nhiên Việt Nam (tiết 1) | 16H00 NGÀY 30.05.2020 I HANOITV - YouTube

          3           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | Ôn tập: Tự nhiên Việt Nam (tiết 1) | 16H00 NGÀY 30.05.2020 I HANOITV - YouTube

          4           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI BẢNG SỐ LIỆU (TIẾT 3) | 15H15 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV - YouTube

          5           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI BẢNG SỐ LIỆU (TIẾT 3) | 15H15 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV - YouTube

          6           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI BẢNG SỐ LIỆU (TIẾT 3) | 15H15 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV - YouTube

          7           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | KHAI THÁC ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM (TIẾT 1) | 16H00 NGÀY 23.05.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | KHAI THÁC ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM (TIẾT 1) | 16H00 NGÀY 23.05.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | KHAI THÁC ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM (TIẾT 1) | 16H00 NGÀY 23.05.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | ÔN TẬP KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI BẢNG SỐ LIỆU (T2)| 16H00 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | ÔN TẬP KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI BẢNG SỐ LIỆU | 16H00 NGÀY 11.05.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KT-ANQP Ở BIỂN ĐÔNG| 15H15 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO Ở ĐBSCL | 15H15 NGÀY 04.05.2020 - YouTube

        14         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ | 15H15 NGÀY 02.05.2020 - YouTube

        15         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN | 16H00 NGÀY 27.04.2020 - YouTube

        16         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12| BÀI 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KT-XH Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ| 15H15 NGÀY 25.04.2020 - YouTube

        17         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 35: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KT-XH Ở BẮC TRUNG BỘ | 16H00 NGÀY 20.04.2020 - YouTube

        18         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐBSH| 15H15 NGÀY 18.04.2020 - YouTube

        19         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 32: VẤN ĐỀ KHAI THÁC Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ | 16H00 NGÀY 13.04.2020 - YouTube

        20         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 31: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH | 15H15 NGÀY 11.04.2020 - YouTube

        21         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 30 | 16H00 NGÀY 06.04.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        22         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 28: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP | 15H15 NGÀY 04.04.2020 - YouTube

        23         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 27: CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM | 16H00 NGÀY 30.03.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | BÀI 26: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP | 16H00 NGÀY 23.3.2020 - YouTube

        25         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP | 16H00 NGÀY 16.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        26         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN LÂM NGHIỆP | 14H30 NGÀY 13.3.2020 - YouTube

        27         

MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP | 16H00 NGÀY 12.3.2020 - YouTube

        28         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.