Môn Toán lớp 9 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TOÁN - LỚP 9 | HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | 9H15 NGÀY 10.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          2           

MÔN TOÁN - LỚP 9 | HÌNH HỌC | 9H15 NGÀY 13.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          3           

MÔN TOÁN - LỚP 9 | PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | 9H15 NGÀY 17.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          4           

MÔN TOÁN - LỚP 9 | HÌNH HỌC: CUNG CHỨA GÓC VÀ LUYỆN TẬP | 09H15 NGÀY 20.03.2020 - YouTube

          5           

MÔN TOÁN - LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | 9H15 NGÀY 24.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          6           

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 27.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          7           

MÔN TOÁN - LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ LUYỆN TẬP | 9H15 NGÀY 31.03.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TOÁN - LỚP 9 | HÌNH HỌC: LUYỆN TẬP VỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN TOÁN - LỚP 9 | ĐẠI SỐ: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PT BẬC 2 MỘT ẨN | 09H15 NGÀY 07.04.2020 - YouTube

        10         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | HÌNH HỌC: ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP - ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP | 09H15 NGÀY 10.04.2020 - YouTube

        11         

MÔN TOÁN - LỚP 9 | ĐẠI SỐ: CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN CỦA PT BẬC 2 | 9H15 NGÀY 14.04.2020 - YouTube

        12         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 9H15 NGÀY 17.04.2020 - YouTube

        13         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | HỆ THỨC VIETE VÀ ỨNG DỤNG | 09H15 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TOÁN - LỚP 9 | ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN| 9H15 NGÀY 24.04.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TOÁN - LỚP 9 | LUYỆN TẬP: HỆ THỨC VIETE VÀ ỨNG DỤNG | 9H15 NGÀY 28.04.2020 I HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | 9H15 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾT 2) | 9H15 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ | 9H15 NGÀY 15.05.2020 - YouTube

        19         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | HÌNH NÓN. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH | 9H15 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾT 1) | 9H15 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT | 9H15 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu | 9H15 NGÀY 26.05.2020 - YouTube

        23         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | ÔN TẬP CHƯƠNG IV | 9H15 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | ÔN TẬP CHƯƠNG IV (HÌNH HỌC) | 9H15 NGÀY 02.06.2020 | HANOITV - YouTube

        25         

MÔN TOÁN - LỚP 9 | CHUYÊN ĐỀ 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | 9H15 NGÀY 09.06.2020 | HANOITV - YouTube

        26         

MÔN TOÁN - LỚP 9 | MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP | 9H15 NGÀY 11.06.2020 | HANOITV - YouTube

        27         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.