Môn Ngữ Văn lớp 8 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | KHI CON TU HÚ | 10H NGÀY 21.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          2           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | TỨC CẢNH PÁC BÓ | 10H00 NGÀY 25.03.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | CÂU CẦU KHIẾN | 10H00 NGÀY 28.03.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH | 10H00 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | NGẮM TRĂNG - ĐI ĐƯỜNG | 10H00 NGÀY 04.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | CÂU CẢM THÁN | 10H00 NGÀY 08.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | CHIẾU DỜI ĐÔ | 10H00 NGÀY 11.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | CÂU TRẦN THUẬT, CÂU PHỦ ĐỊNH | 10H00 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | TÁC PHẨM: HỊCH TƯỚNG SĨ (TIẾT 1) | 10H00 NGÀY 18.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | TÁC PHẨM: HỊCH TƯỚNG SĨ (TIẾT 2) | 10H00 NGÀY 22.04.2020 HANOITV - YouTube

        11         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | HÀNH ĐỘNG NÓI | 10H00 NGÀY 25.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | TÁC PHẨM: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA | 10H00 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC (LUẬN HỌC PHÁP) | 10H00 NGÀY 02.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM | 10H00 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM | 10H00 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | HỘI THOẠI | 10H00 NGÀY 13.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN | 10H00 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU | 10H00 NGÀY 20.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN | 10H00 NGÀY 23.05.2020 - YouTube

        20         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | ĐI BỘ NGAO DU - ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC | 10H00 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | Văn bản tường trình | 10H00 NGÀY 30.05.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | Văn bản tường trình | 10H00 NGÀY 30.05.2020 | HANOITV - YouTube

        23         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | Văn bản tường trình | 10H00 NGÀY 30.05.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | VĂN BẢN THÔNG BÁO | 10H00 NGÀY 03.06.2020 | HANOITV - YouTube

        25         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | VĂN BẢN THÔNG BÁO | 10H00 NGÀY 03.06.2020 | HANOITV - YouTube

        26         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.