Môn Toán lớp 7 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 
STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG III - THỐNG KÊ | 9H15 NGÀY 20.3.2020 - YouTube

          2           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG | 9H15 NGÀY 24.3.2020 - YouTube

          3           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | HÌNH HỌC: CÁC TH BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG (LT) | 9H15 NGÀY 27.03.2020 - YouTube

          4           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ĐẠI SỐ: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | 09H15 NGÀY 31.03.2020 - YouTube

          5           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ÔN TẬP CHƯƠNG II - TAM GIÁC | 9H15 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ĐẠI SỐ: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | 9H15 NGÀY 07.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ĐẠI SỐ: ĐƠN THỨC | 9H15 NGÀY 10.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ÔN TẬP CHƯƠNG II - TAM GIÁC (TT) | 9H15 NGÀY 14.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN TOÁN - LỚP 7 | QUAN HỆ GIỮA GÓC & CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG TAM GIÁC | 9H15 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG | 9H15 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 7| ĐẠI SỐ: BÀI 5: ĐA THỨC | 9H15 NGÀY 24.04.2020| HANOITV - YouTube

        12         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC, HÌNH CHIẾU VÀ ĐƯỜNG XIÊN | 9H15 NGÀY 28.04.2020 - YouTube

        13         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ĐẠI SỐ - BÀI 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC VÀ LUYỆN TẬP | 9H15 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | HÌNH HỌC: BÀI 3: QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC | 9H15 NGÀY 08.05.2020 - YouTube

        15         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ĐẠI SỐ - ĐA THỨC MỘT BIẾN | 9H15 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | HÌNH HỌC: TÍNH CHẤT 3 ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC | 9H15 NGÀY 15.05.2020 - YouTube

        17         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 7 | CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN | 09H15 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC VÀ LUYỆN TẬP | 9H15 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN | 9H15 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TOÁN- LỚP 7 | TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC | 9H15 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG IV - BIỂU THỨC ĐẠI SỐ (T1) | 9H15 NGÀY 02.06.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TOÁN - LỚP 7 | Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng | 9H15 NGÀY 05.06.2020 | HANOITV - YouTube

        23         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 7 | TÍNH CHẤT 3 ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC | 9H15 NGÀY 09.06.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.