Môn Toán lớp 4 (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội)

STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TOÁN - LỚP 4 | RÚT GỌN PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 20.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          2           

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 24.03.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN TOÁN - LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 27.03.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN TOÁN - LỚP 4 | SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ | 19H45 NGÀY 31.03.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN TOÁN - LỚP 4 | SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ | 19H45 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TOÁN - LỚP 4 | PHÉP CỘNG PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 07.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN TOÁN - LỚP 4 | PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (TIẾP) | 19H45 NGÀY 10.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TOÁN - LỚP 4 | PHÉP TRỪ PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 14.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN TOÁN - LỚP 4 | PHÉP NHÂN PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 4 | TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ | 19H45 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 4 | PHÉP CHIA PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 24.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | HÌNH THOI | 19H45 NGÀY 28.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | GIỚI THIỆU TỈ SỐ | 19H45 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | DIỆN TÍCH HÌNH THOI | 19H45 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TOÁN - LỚP 4 |TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ | 19H45 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TOÁN - LỚP 4 |TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ | 19H45 NGÀY 15.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | TỈ LỆ BẢN ĐỒ | 19H45 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ | 19H45 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ (TIẾP THEO) | 19H45 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN | 19H45 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN | 19H45 NGÀY 02.06.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 08.06.2020 | HANOITV - YouTube

        23         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 10.06.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (TIẾP THEO) | 19H45 NGÀY 12.06.2020 | HANOITV - YouTube

        25         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (TIẾP THEO) | 19H45 NGÀY 17.06.2020 | HANOITV - YouTube

        26         

MÔN TOÁN - LỚP 4 | ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC | 19H45 NGÀY 19.06.2020 | HANOITV - YouTube

        27         

(đang cập nhật)

  

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.