Môn Toán lớp 11 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TOÁN - LỚP 11 | KHOẢNG CÁCH (TIẾT 1) | 15H45 NGÀY 21.05.2020 I HANOITV - YouTube

          2           

MÔN TOÁN - LỚP 11 | KHOẢNG CÁCH (TIẾT 2) | 16H30 NGÀY 21.05.2020 I HANOITV - YouTube

          3           

MÔN TOÁN - LỚP 11 | HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC (TIẾT 3) | 16H30 NGÀY 14.05.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 11 | ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (T2) | 15H45 NGÀY 14.05.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 11 | ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (T1) | 17H10 NGÀY 11.05.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TOÁN - LỚP 11 | QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (TIẾT 3) | 16H30 NGÀY 07.05.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN TOÁN - LỚP 11 | HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC (TIẾT 2) | 15H45 NGÀY 07.05.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TOÁN - LỚP 11 | QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (TIẾT 2) | 17H10 NGÀY 04.05.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN TOÁN - LỚP 11 | QUY TẮC ĐẠO HÀM (TIẾT 1) | 17H10 NGÀY 27.04.2020 I HANOITV - YouTube

        10         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 11 | ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM (TIẾT 2) | 15H45 NGÀY 23.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 11 | HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC ( TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 23.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM (TIẾT 1) | 17H10 NGÀY 20.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG (TIẾT 3) | 16H30 NGÀY 16.04.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | ÔN TẬP CHƯƠNG IV | 15H45 NGÀY 16.04.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | HÀM SỐ LIÊN TỤC (TIẾT 2) | 17H10 NGÀY 13.04.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG (TIẾT 2) | 16H30 NGÀY 09.04.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | HÀM SỐ LIÊN TỤC (TIẾT 1) | 15H45 NGÀY 09.04.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ (TIẾT 3) | 17H10 NGÀY 06.04.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG (TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 02.04.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ (TIẾT 2) | 15H45 NGÀY 02.04.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 11 | GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ (TIẾT 1) | 17H10 NGÀY 30.03.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ (TIẾT 3) | 15H45 NGÀY 26.03.2020 | HANOITV - YouTube

        23         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (TIẾT 2) | 16H30 NGÀY 26.03.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ | 17H10 NGÀY 23.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        25         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 19.03.2020 | HANOITV - YouTube

        26         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ | 15H45 NGÀY 19.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        27         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | KHOẢNG CÁCH (TIẾT 3) | 17H10 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

        28         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | KHOẢNG CÁCH (TIẾT 3) | 17H10 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

        29         

MÔN TOÁN - LỚP 11 | KHOẢNG CÁCH (TIẾT 3) | 17H10 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

        30         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.