Môn Ngữ Văn lớp 6 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI | 08H30 NGÀY 21.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          2           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | SO SÁNH (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 25.03.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | SO SÁNH (TIẾT 2) | 08H30 NGÀY 28.03.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | VĂN BẢN: VƯỢT THÁC (VÕ QUẢNG) | 8H30 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | VĂN BẢN: BUỔI HỌC CUỐI CÙNG (AN-PHÔNG-XƠ ĐÔ-ĐÊ) | 8H30 NGÀY 04.04.2020 - YouTube

          6           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH | 8H30 NGÀY 08.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | TẬP LÀM VĂN: NHÂN HÓA | 8H30 NGÀY 11.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI | 8H30 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | TÁC PHẨM: ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 18.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | TÁC PHẨM: ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ (TIẾT 2) | 8H30 NGÀY 22.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | ẨN DỤ | 8H30 NGÀY 25.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | TÁC PHẨM: LƯỢM | 8H30 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | HOÁN DỤ | 8H30 NGÀY 02.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | TÁC PHẨM: CÔ TÔ (TIẾT 1) | 8H30 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | TÁC PHẨM: CÔ TÔ (TIẾT 2) | 8H30 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | CÂY TRE VIỆT NAM | 8H30 NGÀY 13.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN | 8H30 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ, VỊ NGŨ | 8H30 NGÀY 20.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | VIẾT ĐƠN, LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN VÀ SỬA LỖI | 08H30 NGÀY 23.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

(đang cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.