Môn Hóa Học lớp 11 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | AXIT CACBOXYLIC (TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV - YouTube

          2           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANĐEHIT – XETON (TIẾT 2) | 15H45 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANĐEHIT – XETON (TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | LUYỆN TẬP: ANCOL VÀ PHENNOL (TIẾT 2) | 16H30 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | LUYỆN TẬP: ANCOL VÀ PHENOL (TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | PHENOL | 15H45 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANCOL (TIẾT 2) | 16H30 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANCOL (TIẾT 1) | 15H45 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | LUYỆN TẬP VỀ HIDROCACBON (T3) | 16H30 NGÀY 28.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | LUYỆN TẬP VỀ HIDROCACBON (T2) | 15H45 NGÀY 28.04.2020 I HANOITV - YouTube

        11         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | LUYỆN TẬP VỀ HIDROCACBON (TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON | 15H45 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC | 16H30 NGÀY 14.04.2020 - YouTube

        14         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | LUYỆN TẬP: ANKIN | 15H45 NGÀY 14.04.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANKIN | 16H30 NGÀY 07.04.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | LUYỆN TẬP: ANKEN VÀ ANKADIEN | 15H45 NGÀY 07.04.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANKADIEN | 16H30 NGÀY 31.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        18         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANKEN (TIẾT 2) | 15H45 NGÀY 31.03.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | LUYỆN TẬP: ANKAN VÀ XICLOANKAN | 15H45 NGÀY 24.03.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANKEN (TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 24.3.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.