Các văn bản chỉ đạo liên quan


Hướng dẫn dạy và học môn Tin học trong nhà trường phổ thông kể từ năm học 2015-2016 - Download


Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 - Download
Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2017-2018 (Download)
Hướng dẫn triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học
Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2017-2018 - Download
Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 - Download
Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2017-2018 (Download)
Kế hoạch triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 - Download

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 DownloadKhông có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.