Môn Toán lớp 8 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU | 10H00 NGÀY 20.3.2020 - YouTube

          2           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | HÌNH HỌC: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC | 10H00 NGÀY 24.03.2020 - YouTube

          3           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 27.03.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | 10H00 NGÀY 31.03.2020 - YouTube

          5           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH | 10H00 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT | 10H00 NGÀY 07.04.2020 - YouTube

          7           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG III | 10H00 NGÀY 10.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI VÀ THỨ BA - LUYỆN TẬP | 10H00 NGÀY 14.04.2020 - YouTube

          9           

MÔN TOÁN - LỚP 8 | LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG | 10H00 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG | 10H00 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 8 | LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN | 10H00 NGÀY 24.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | ÔN TẬP CHƯƠNG 3 | 10H00 NGÀY 28.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | BẤT PHƯƠNG TRÌNH - LUYỆN TẬP | 10H00 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT | 10H00 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | 10H00 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH | 10H00 NGÀY 15.05.2020 - YouTube

        17         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 8 | ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG IV | 10H00 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU | 10H00 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 8 | ÔN TẬP CHƯƠNG IV (HÌNH HỌC) | 10H00 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | ÔN TẬP CUỐI NĂM | 10H00 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 8 | ÔN TẬP CUỐI NĂM | 10H00 NGÀY 02.06.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TOÁN - LỚP 8 | Định lí Ta-lét, tính chất đường phân giác của tam giác | 10H00 NGÀY 05.06.2020 - YouTube

        23         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.