Môn Vật lý lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

1.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | TÁN SẮC ÁNH SÁNG | 16H00 NGÀY 10.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

2.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | GIAO THOA ÁNH SÁNG | 14H30 NGÀY 11.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

3.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ | 14H30 NGÀY 20.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

4.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI 27: TIA HỒNG NGOẠI. TIA TỬ NGOẠI | 15H15 NGÀY 20.3.2020 - YouTube

5.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI 28: TIA X | 14H30 NGÀY 27.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

6.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI TẬP TIA X | 15H15 NGÀY 27.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

7.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI 30: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN | 14H30 NGÀY 03.04.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

8.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI TẬP QUANG ĐIỆN NGOÀI | 15H15 NGÀY 03.04.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

9.       

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI 31: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG | 14H30 NGÀY 10.04.2020 - YouTube

10.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI: MẪU NGUYÊN TỬ BOHR | 15H15 NGÀY 10.04.2020 - YouTube

11.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI TẬP: MẪU NGUYÊN TỬ BOHR | 14H30 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

12.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN | 15H15 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

13.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN | 14H30 NGÀY 24.04.2020 | HANOITV - YouTube

14.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | PHẢN ỨNG HẠT NHÂN | 15H15 NGÀY 24.04.2020 | HANOITV - YouTube

15.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI TẬP VỀ NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN | 14H30 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

16.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | PHÓNG XẠ | 15H15 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

17.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ | 14H30 NGÀY 15.05.2020 | HANOITV - YouTube

18.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12| ĐỘ LỆCH PHA GIỮA ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN MẠCH RLC NỐI TIẾP| 15H15 NGÀY 15.05.2020 - YouTube

19.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ | 15H15 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

20.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ | 15H15 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

21.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ | 15H15 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

22.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ | 15H15 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

23.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | HỆ THỨC ĐỘC LẬP VỚI THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | 14H15 NGÀY 22.05.2020 - YouTube

24.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | BÀI TOÁN CỰC ĐẠI ĐIỆN ÁP HIỆU DỤNG | 14H30 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

25.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | LỰC TRONG GIAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | 15H15 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

26.   

MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | Năng lượng trong dao động điều hòa | 15H15 NGÀY 05.06.2020 | HANOITV - YouTube

27.   

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.