Môn Hóa học lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

1.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | KIM LOẠI KIỀM | 16H00 NGÀY 09.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

2.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM | 14H30 NGÀY 10.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

3.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM (TIẾT 2) | 14H30 NGÀY 17.3.2020 - YouTube

4.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | LUYỆN TẬP: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM | 15H15 NGÀY 17.3.2020 - YouTube

5.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM | 14H30 NGÀY 24.3.2020 - YouTube

6.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | SẮT | 15H15 NGÀY 24.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

7.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | BÀI 32: HỢP CHẤT CỦA SẮT | 14H30 NGÀY 31.03.2020 | HANOITV - YouTube

8.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | BÀI 33: HỢP KIM CỦA SẮT | 15H15 NGÀY 31.03.2020 | HANOITV - YouTube

9.       

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | BÀI 37: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SẮT (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 07.04.2020 - YouTube

10.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | BÀI 37: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SẮT (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 07.04.2020 - YouTube

11.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH | 14H30 NGÀY 14.04.2020 | HANOITV - YouTube

12.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | HÓA HỌC VỚI CÁC VẤN ĐỀ KT, XH, MT | 15H15 NGÀY 14.04.2020 | HANOITV - YouTube

13.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | SỰ ĐIỆN LI | 14H30 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

14.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | KIẾN THỨC VỀ NITƠ, PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG | 15H15 NGÀY 21.04.2020 - YouTube

15.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC VỀ CACBON, SILIC VÀ HỢP CHẤT | 14H30 NGÀY 28.04.2020 - YouTube

16.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ HIDROCACBON (T1) | 15H15 NGÀY 28.04.2020 I HANOITV - YouTube

17.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ HIDROCACBON (T2) | 14H30 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

18.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ HIDROCACBON (T3) | 15H15 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

19.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | ANCOL - PHENOL (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

20.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | ANCOL - PHENOL (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

21.   

MÔN HÓA HỌC - LỚP 12 | HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC VỀ ESTE, LIPIT (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 19.05.2020 - YouTube

22.   

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.