Môn Toán lớp 6 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | ĐẠI SỐ: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 20.3.2020 - YouTube

          2           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | ĐẠI SỐ: PHÂN SỐ BẰNG NHAU | 8H30 NGÀY 24.03.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | ĐẠI SỐ: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 27.03.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | HÌNH HỌC | 08H30 NGÀY 31.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          5           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | ĐẠI SỐ: RÚT GỌN PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | ĐẠI SỐ: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 07.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC | 8H30 NGÀY 10.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | TIẾT 74: SO SÁNH PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 14.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN TOÁN - LỚP 6 | TIẾT 75: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ - TÍNH CHẤT CƠ BẢN| 8H30 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN TOÁN - LỚP 6 | PHÉP TRỪ PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 21.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN TOÁN - LỚP 6| PHÉP NHÂN PHÂN SỐ - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 24.04.2020 - YouTube

        12         

MÔN TOÁN - LỚP 6 | HÌNH HỌC: ĐƯỜNG TRÒN (TIẾT 21) | 8H30 NGÀY 28.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN TOÁN - LỚP 6 | PHÉP CHIA PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 05.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN TOÁN - LỚP 6 | HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM | 8H30 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN TOÁN - LỚP 6 | TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC | 8H30 NGÀY 12.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 6 | TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA SỐ ĐÓ| 08H30 NGÀY 15.05.2020| HANOITV - YouTube

        17         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 6 | TAM GIÁC | 08H30 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN TOÁN - LỚP 6 | TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ | 8H30 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

        19         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 6 | ÔN TẬP CHƯƠNG III | 08H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN TOÁN- LỚP 6 | ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN SỐ HỌC | 8H30 NGÀY 29.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN TOÁN- LỚP 6 | Ôn tập quy đồng mẫu nhiều phân số | 8H30 NGÀY 05.06.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 6 | ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ | 8H30 NGÀY 09.06.2020 | HANOITV - YouTube

        23         

(đang cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.