Môn Ngữ Văn lớp 7 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ | 9H15 NGÀY 21.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          2           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | Ý NGHĨA CỦA VĂN CHƯƠNG | 9H15 NGÀY 25.03.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU | 09H15 NGÀY 28.03.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾT 2) | 9H15 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH (TIẾT 1) | 9H15 NGÀY 04.04.2020 - YouTube

          6           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH | 9H15 NGÀY 08.04.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | LUYỆN TẬP: LẬP LUẬN CHỨNG MINH | 9H15 NGÀY 11.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG | 9H15 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV - YouTube

          9           

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU | 9H15 NGÀY 18.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH | 9H15 NGÀY 22.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | SỐNG CHẾT MẶC BAY | 9H15 NGÀY 25.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | TÁC PHẨM: SỐNG CHẾT MẶC BAY (TIẾT 2) | 9H15 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | LIỆT KÊ | 9H15 NGÀY 02.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | DẤU CHẤM LỬNG, DẤU CHẤM PHẨY VÀ DẤU GẠCH NGANG |9H15 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ - VĂN BẢN BÁO CÁO | 09H15 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | ÔN TẬP TIẾNG VIỆT | 9H15 NGÀY 13.05.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | ÔN TẬP VĂN HỌC | 9H15 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

        18         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ, BÁO CÁO (TIẾT 1) | 9H15 NGÀY 20.05.2020 - YouTube

        19         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO | 09H15 NGÀY 23.05.2020 | HANOITV - YouTube

        20         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN (TIẾT 1) | 9H15 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

        21         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN (TIẾT 2) | 9H15 NGÀY 30.05.2020 | HANOITV - YouTube

        22         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI KÌ | 9H15 NGÀY 03.06.2020 | HANOITV - YouTube

        23         

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | Ôn tập tiếng Việt, tiết 3 (Liệt kê, Dấu câu)| 9H15 NGÀY 13.06.2020 | HANOITV - YouTube

        24         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.