Môn Sinh học lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: SINH HỌC CƠ THỂ | 14H30 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

          2           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG | 14H30 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI | 14H30 NGÀY 02.05.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN | 14H30 NGÀY 25.04.2020 - YouTube

          5           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI | 14H30 NGÀY 18.04.2020 - YouTube

          6           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 41: HỆ SINH THÁI | 14H30 NGÀY 11.04.2020 - YouTube

          7           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT | 14H30 NGÀY 04.04.2020 - YouTube

          8           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ | 15H15 NGÀY 28.3.2020 - YouTube

          9           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 36: QUẦN THỂ SINH VẬT | 14H30 NGÀY 28.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        10         

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 38: QUẦN THỂ SINH VẬT | 14H30 NGÀY 21.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        11         

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 37: QUẦN THỂ SINH VẬT | 14H30 NGÀY 21.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        12         

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI | 14H30 NGÀY 12.3.2020 - YouTube

        13         

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | DI TRUYỀN HỌC VÀ TIẾN HÓA | 16H00 NGÀY 11.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        14         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.