Header Ads

Môn Sinh học lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: SINH HỌC CƠ THỂ | 14H30 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV - YouTube

          2           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | ÔN TẬP: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG | 14H30 NGÀY 09.05.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI | 14H30 NGÀY 02.05.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN | 14H30 NGÀY 25.04.2020 - YouTube

          5           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI | 14H30 NGÀY 18.04.2020 - YouTube

          6           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 41: HỆ SINH THÁI | 14H30 NGÀY 11.04.2020 - YouTube

          7           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT | 14H30 NGÀY 04.04.2020 - YouTube

          8           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ | 15H15 NGÀY 28.3.2020 - YouTube

          9           

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 36: QUẦN THỂ SINH VẬT | 14H30 NGÀY 28.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        10         

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 38: QUẦN THỂ SINH VẬT | 14H30 NGÀY 21.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        11         

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | BÀI 37: QUẦN THỂ SINH VẬT | 14H30 NGÀY 21.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        12         

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI | 14H30 NGÀY 12.3.2020 - YouTube

        13         

MÔN SINH HỌC - LỚP 12 | DI TRUYỀN HỌC VÀ TIẾN HÓA | 16H00 NGÀY 11.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        14         

(tiếp tục cập nhật)

1 nhận xét:

  1. Goyang Casino Hotel - Las Vegas
    Goyang Casino Hotel is the official name titanium earrings of poormansguidetocasinogambling the property communitykhabar for its goyangfc.com gaming facilities in the resort Las Vegas. The resort's gaming floor, casino, and spa are

    Trả lờiXóa

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.