Môn Ngữ Văn lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

1.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | VỢ NHẶT | 14H30 NGÀY 09.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

2.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | VỢ NHẶT (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 14.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

3.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | VỢ NHẶT (TIẾT 3) | 14H30 NGÀY 16.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

4.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH | 15H15 NGÀY 16.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

5.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH | 16H00 NGÀY 18.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

6.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH | 14H30 NGÀY 23.3.2020 - YouTube

7.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | RỪNG XÀ NU | 15H15 NGÀY 23.3.2020 - YouTube

8.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | RỪNG XÀ NU (TIẾT 2) | 16H00 NGÀY 25.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

9.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ĐỌC HIỂU: TÁC PHẨM "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" - TIẾT 1 | 14H30 NGÀY 30.03.2020 - YouTube

10.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ĐỌC HIỂU: TÁC PHẨM "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" - TIẾT 2 | 15H15 NGÀY 30.03.2020 - YouTube

11.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA | 16H00 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV - YouTube

12.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | HỒN TRƯƠNG BA - DA HÀNG THỊT | 14H30 NGÀY 06.04.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

13.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | HỒN TRƯƠNG BA - DA HÀNG THỊT | 15H15 NGÀY 06.04.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

14.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | HỒN TRƯƠNG BA - DA HÀNG THỊT (TIẾT 3) | 16H00 NGÀY 08.04.2020 - YouTube

15.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | GIÁ TRỊ CỦA VĂN HỌC | 14H30 NGÀY 13.04.2020 | HANOITV - YouTube

16.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN | 16H00 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV - YouTube

17.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÁC PHẨM: SỐ PHẬN CON NGƯỜI (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 20.04.2020 - YouTube

18.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÁC PHẨM: SỐ PHẬN CON NGƯỜI (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 20.04.2020 - YouTube

19.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ | 16H00 NGÀY 22.4.2020 - YouTube

20.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM, ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI | 14H30 NGÀY 27.04.2020 - YouTube

21.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM, MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI | 15H15 NGÀY 27.04.2020 - YouTube

22.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC | 16H00 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

23.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH | 14H30 NGÀY 04.05.2020 | HANOITV - YouTube

24.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT | 15H15 NGÀY 04.05.2020 | HANOITV - YouTube

25.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LÀM VĂN: ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN | 16H00 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

26.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LUYỆN LÀM BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TRONG ĐỀ THI THPT QG (T1) | 14H30 NGÀY 11.05.2020 - YouTube

27.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LUYỆN LÀM BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TRONG ĐỀ THI THPT QG (T2) | 15H15 NGÀY 11.05.2020 - YouTube

28.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LUYỆN VIẾT ĐOẠN NLXH TRONG ĐỀ THI THPT QG | 16H00 NGÀY 13.05.2020 | HANOITV - YouTube

29.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 18.05.2020 | HANOITV - YouTube

30.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 18.05.2020 | HANOITV - YouTube

31.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (LUYỆN ĐỀ) | 16H00 NGÀY 20.05.2020 | HANOITV - YouTube

32.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÂY TIẾN (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 25.05.2020 | HANOITV - YouTube

33.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÂY TIẾN (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 25.05.2020 | HANOITV - YouTube

34.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP TÂY TIẾN ( LUYỆN ĐỀ) | 16H00 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

35.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP TÂY TIẾN ( LUYỆN ĐỀ) | 16H00 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

36.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP BÀI THƠ VIỆT BẮC (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

37.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP BÀI THƠ VIỆT BẮC (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

38.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LUYỆN ĐỀ: VIỆT BẮC | 15H15 NGÀY 03.06.2020 | HANOITV - YouTube

39.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP “ĐẤT NƯỚC” (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 08.06.2020 | HANOITV - YouTube

40.   

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.