Header Ads

Môn Ngữ Văn lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

1.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | VỢ NHẶT | 14H30 NGÀY 09.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

2.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | VỢ NHẶT (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 14.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

3.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | VỢ NHẶT (TIẾT 3) | 14H30 NGÀY 16.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

4.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH | 15H15 NGÀY 16.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

5.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH | 16H00 NGÀY 18.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

6.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH | 14H30 NGÀY 23.3.2020 - YouTube

7.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | RỪNG XÀ NU | 15H15 NGÀY 23.3.2020 - YouTube

8.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | RỪNG XÀ NU (TIẾT 2) | 16H00 NGÀY 25.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

9.       

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ĐỌC HIỂU: TÁC PHẨM "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" - TIẾT 1 | 14H30 NGÀY 30.03.2020 - YouTube

10.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ĐỌC HIỂU: TÁC PHẨM "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" - TIẾT 2 | 15H15 NGÀY 30.03.2020 - YouTube

11.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA | 16H00 NGÀY 01.04.2020 | HANOITV - YouTube

12.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | HỒN TRƯƠNG BA - DA HÀNG THỊT | 14H30 NGÀY 06.04.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

13.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | HỒN TRƯƠNG BA - DA HÀNG THỊT | 15H15 NGÀY 06.04.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

14.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | HỒN TRƯƠNG BA - DA HÀNG THỊT (TIẾT 3) | 16H00 NGÀY 08.04.2020 - YouTube

15.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | GIÁ TRỊ CỦA VĂN HỌC | 14H30 NGÀY 13.04.2020 | HANOITV - YouTube

16.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN | 16H00 NGÀY 15.04.2020 | HANOITV - YouTube

17.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÁC PHẨM: SỐ PHẬN CON NGƯỜI (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 20.04.2020 - YouTube

18.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÁC PHẨM: SỐ PHẬN CON NGƯỜI (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 20.04.2020 - YouTube

19.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ | 16H00 NGÀY 22.4.2020 - YouTube

20.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM, ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI | 14H30 NGÀY 27.04.2020 - YouTube

21.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM, MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI | 15H15 NGÀY 27.04.2020 - YouTube

22.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC | 16H00 NGÀY 29.04.2020 | HANOITV - YouTube

23.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH | 14H30 NGÀY 04.05.2020 | HANOITV - YouTube

24.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT | 15H15 NGÀY 04.05.2020 | HANOITV - YouTube

25.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LÀM VĂN: ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN | 16H00 NGÀY 06.05.2020 | HANOITV - YouTube

26.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LUYỆN LÀM BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TRONG ĐỀ THI THPT QG (T1) | 14H30 NGÀY 11.05.2020 - YouTube

27.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LUYỆN LÀM BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TRONG ĐỀ THI THPT QG (T2) | 15H15 NGÀY 11.05.2020 - YouTube

28.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LUYỆN VIẾT ĐOẠN NLXH TRONG ĐỀ THI THPT QG | 16H00 NGÀY 13.05.2020 | HANOITV - YouTube

29.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 18.05.2020 | HANOITV - YouTube

30.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 18.05.2020 | HANOITV - YouTube

31.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (LUYỆN ĐỀ) | 16H00 NGÀY 20.05.2020 | HANOITV - YouTube

32.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÂY TIẾN (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 25.05.2020 | HANOITV - YouTube

33.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÂY TIẾN (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 25.05.2020 | HANOITV - YouTube

34.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP TÂY TIẾN ( LUYỆN ĐỀ) | 16H00 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

35.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP TÂY TIẾN ( LUYỆN ĐỀ) | 16H00 NGÀY 27.05.2020 | HANOITV - YouTube

36.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP BÀI THƠ VIỆT BẮC (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

37.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP BÀI THƠ VIỆT BẮC (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

38.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | LUYỆN ĐỀ: VIỆT BẮC | 15H15 NGÀY 03.06.2020 | HANOITV - YouTube

39.   

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | ÔN TẬP “ĐẤT NƯỚC” (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 08.06.2020 | HANOITV - YouTube

40.   

(tiếp tục cập nhật)

1 nhận xét:

  1. The service requires full cookie support find a way to} view this website. On May 24, one of the companies—BetonSports— pled guilty 온라인카지노 to racketeering expenses in the case. …No wagers in offshore Internet casinos even if you live in the U.S.

    Trả lờiXóa

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.