Môn Vật Lý lớp 11 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 

STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | KÍNH HIỂN VI - KÍNH THIÊN VĂN | 16H30 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

          2           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | KÍNH LÚP | 15H45 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV - YouTube

          3           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | BÀI TẬP VỀ MẮT | 16H30 NGÀY 15.05.2020 | HANOITV - YouTube

          4           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | MẮT | 15H45 NGÀY 15.05.2020 | HANOITV - YouTube

          5           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH | 16H30 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

          6           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | THẤU KÍNH MỎNG (TIẾT 2) | 15H45 NGÀY 08.05.2020 | HANOITV - YouTube

          7           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | THẤU KÍNH MỎNG (TIẾT 1) | 16H30 NGÀY 24.04.2020 | HANOITV - YouTube

          8           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | BÀI TẬP KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN | 15H45 NGÀY 24.04.2020 - YouTube

          9           

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN| 16H30 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

        10         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | BÀI TẬP: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG - TỰ CẢM | 15H45 NGÀY 17.04.2020 | HANOITV - YouTube

        11         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG - TỰ CẢM | 16H30 NGÀY 10.04.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | BÀI TẬP | 15H45 NGÀY 10.04.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | TỪ THÔNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ | 16H30 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | TỪ THÔNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ | 15H45 NGÀY 03.04.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | BÀI TẬP: LỰC LORENTZ | 16H30 NGÀY 27.03.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | LỰC LORENTZ | 15H45 NGÀY 27.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        17         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | BÀI TẬP | 16H30 NGÀY 20.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

        18         

MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN | 15H45 NGÀY 20.03.2020 - YouTube

        19         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.