Môn Lịch sử lớp 12 (Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | NHÂN DÂN 2 MIỀN NAM BẮC TRỰC TIẾP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ | 15H15 NGÀY 12.3.2020 - YouTube

          2           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | NHÂN DÂN 2 MIỀN NAM BẮC TRỰC TIẾP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ | 16H00 NGÀY 14.3.2020 - YouTube

          3           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | NHÂN DÂN 2 MIỀN CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ | 16H00 NGÀY 19.3.2020 - YouTube

          4           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | BÀI 23 | 16H00 NGÀY 26.3.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH - YouTube

          5           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | BÀI 23: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI | 16H00 NGÀY 02.04.2020 - YouTube

          6           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | BÀI 24: VIỆT NAM SAU THẮNG LỢI KC CHỐNG MỸ 1975 | 16H00 NGÀY 09.04.2020 - YouTube

          7           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH | 16H00 NGÀY 16.04.2020 - YouTube

          8           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 - 2000 (T1) | 16H00 NGÀY 23.4.2020| HANOITV - YouTube

          9           

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 - 2000 (T2)| 16H00 NGÀY 07.05.2020| HANOITV - YouTube

        10         

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 - 2000 (T3)| 16H00 NGÀY 14.05.2020| HANOITV - YouTube

        11         

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | CÁC NƯỚC MĨ - TÂY ÂU - NHẬT BẢN (1945-2000) | 15H15 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

        12         

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 | 16H00 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV - YouTube

        13         

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | Việt Nam trong giai đoạn 1919-1930 | 14H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV - YouTube

        14         

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930-1945 (T2) | 16H00 NGÀY 01.06.2020 | HANOITV - YouTube

        15         

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 (T2) | 16H00 NGÀY 04.06.2020 | HANOITV - YouTube

        16         

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1945-1954 (TIẾT 1) | 16H00 NGÀY 08.06.2020 | HANOITV - YouTube

        17         

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1945-1954 (T2)| 16H00 NGÀY 11.06.2020 - YouTube

        18         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.