Biểu mẫu

Hướng dẫn chuẩn bị thi thực hành học sinh giỏi THCS - cấp huyện (Download)
Hướng dẫn chuẩn bị thi thực hành học sinh giỏi THCS - cấp tỉnh (Download)
Hướng dẫn chuẩn bị thi thực hành học sinh giỏi THPT (Download)
Hướng dẫn chuẩn bị thi thực hành Tin học trẻ - cấp huyện (Download)
Hướng dẫn chuẩn bị thi thực hành Tin học trẻ - cấp tỉnh (Download)
Hướng dẫn chuẩn bị thi thực hành Nghề phổ thông - THCS (Download)
Hướng dẫn chuẩn bị thi thực hành Nghề phổ thông - THPT (Download)
Hướng dẫn chuẩn bị thi thực hành thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Download)

Hướng dẫn quy trình thu bài thi - chép dữ liệu - chấm bài thi môn Tin học (Download)

Mẫu phiếu thu bài thi môn Tin học - phần thực hành (Download)
Mẫu in giấy làm bài môn Tin học - phần thực hành (Download)
Mẫu phiếu thu bài thi môn Tin học - phần lý thuyết (Download)
Mẫu in giấy làm bài môn Tin học - phần lý thuyết (Download)

Mẫu tờ ghi điểm của giám khảo (Download)
Mẫu biên bản thảo luận tổ chấm (Download)
Mẫu biên bản tổng kết tổ chấm (Download)

Mẫu biên bản họp HĐBM (Download)
Danh sách giáo viên tham gia sự họp HĐBM (Download)

Mẫu phiếu dự giờ mới (Download)

Mẫu thẻ dự thi - Tin học trẻ (Download)
Mẫu thẻ dự thi - Phần mềm sáng tạo (Download)
Mẫu danh sách đăng ký dự thi (Download)

Biểu mẫu chấm SKKN thi GVDG (Download)
Phiếu chấm SKKN (Download)
Thang điểm và xếp loại chấm SKKN (Download)

Mẫu Kế hoạch thực hiện chương trình môn Tin học THCS (Download)
Mẫu kế hoạch bài học - soạn theo chủ đề (Download)

Phiếu đánh giá dự án - Cuộc thi KHKT cấp tỉnh (Download)

Biểu mẫu chấm Đồ dùng dạy học tự làm - Bài giảng Elearning (Download)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.