Kế hoạch tổ chức hội thi Tin học trẻ năm 2018

Theo kế hoạch: Hội thi tổ chức trong tháng 4 năm 2018
Một số lưu ý:
- Năm học 2017-2018 bỏ phần thi lý thuyết ở cả 3 cấp tiểu học, THCS và THPT
- Các nội dung về thi thực hành, thời gian làm bài không thay đổi so với năm học 2016-2017.
- Thời gian thi trong tháng 4 năm 2018 (sẽ có thông báo sau).
- Thời gian hết hạn đăng ký hồ sơ dự thi 23/03/2018.
- Nộp hồ sư đăng ký dự thi tại phòng Khảo thí hiểm định chất lượng giáo dục và Giáo dục thường xuyên. Đối với sản phẩm dự thi phần mềm sáng tạo nộp tại phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên.
Chi tiết xin tải tập tin đính kèm tại đây

loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.