Thành viên HĐBM

TT
HÌNH ẢNH
HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ
NHIỆM VỤ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
1

Nguyễn Thanh Hùng
Chuyên viên, phòng GDTrH-GDTX
Tổ trưởng (Phụ trách cấp THPT)
0974.212.656
enthanhhung@gmail.com
2

Phan Thành Tâm
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tổ Phó (Phụ trách cấp THCS)
0919.027.778
pttam1976@gmail.com
3

Trang Anh Tuấn
THPT Tân Châu
Thành viên (THPT) Phụ trách địa bàn: Tân Châu, Phú Tân, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn
0917.611.766
anhtuantc08@gmail.com
4

Chung Long Hồ
THPT Nguyễn Quang Diêu
Thành viên (THPT) Phụ trách địa bàn: Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới
0913.790.003
ho_c3nguyenquangdieutc@angiang.edu.vn
5

Nguyễn Phước Thiện
THCS Mỹ Đức – Huyện Châu Phú
Thành viên (THCS) Phụ trách địa bàn: Tân Châu, Phú Tân, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn
0946.682.689
thien_c2myduccp@angiang.edu.vn
6

Nguyễn Hữu Phúc
THCS Bình Khánh – Thành phố Long Xuyên
Thành viên (THCS) Phụ trách địa bàn: Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới
0987.897.862
vylongplk@gmail.com

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.