Thông báo! việc tải tập tin trên Google Drive Hội đồng bộ môn

Hiện nay có rất nhiều bạn vào tải tập tin đính kèm của trang hdbmtinhocangiang nhưng hệ thống yêu cầu quyền truy cập.

Đề nghị các bạn xem lại hệ thống email đang sử dụng. Ví dụ: bạn đang sử dụng hệ thống email@angiang.edu.vn thì hệ thống gửi yêu cầu này vì hệ thống mail@angiang.edu.vn không cho phép truy cập Google Drive bên ngoài.

Để khắc phục, các bạn đăng xuất khỏi hệ thống Email đang sử dụng là có thể tải được.
Trân trọng!

loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.