Thông báo Kết quả kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Khoá ngày 31/3/2018

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT ngày 29/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc tổ chức cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2017 – 2018;
Căn cứ điểm bài thi của học sinh, đề nghị của Hội đồng chấm thi và kết luận của Ban xét duyệt kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay khóa ngày 31/3/2018, cụ thể như sau:
1. Điểm chuẩn đạt giải

STT
Môn thi
Điểm chuẩn
Số thí sinh đạt giải/
Tổ số thí sinh dự thi
Tỷ lệ %
1
Toán 9
7.00 / 10.00
35/87
35,63
2
Toán 12 PT+TX
6.80 / 10.00
24/70
34,29
3
Vật lý 12
5.65 / 10.00
16/50
34,00
4
Hóa học 12
5.30 / 10.00
18/53
33,96
5
Sinh học 12
6.60 / 10.00
19/54
35,19
Tổng Cộng
112 / 314
34,71
          2. Danh sách thí sinh đạt giải ( đính kèm)
3. Ngày và nơi nhận Giấy chứng nhận học sinh giỏi: Các đơn vị nhận Giấy chứng nhận học sinh giỏi tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDCN – KTKĐCLGD) từ ngày 28/5/2018./.
Tải về danh sách

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.