ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động


Với khoá học "ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động", bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh.
Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.
Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế;
Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.
Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core

loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.