Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Khoá học sẽ làm rõ các vấn đề: 

- Học lập trình là gì?

- Phương pháp học lập trình ra sao?

- Những chú ý khi học lập trình Online
- Ứng dụng phương pháp học lập trình để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin. Hiểu về những thành phần cơ bản  một ngôn ngữ Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Các bạn sẽ  nhìn thấy những khó khăn trong quá trình học tập, và cách giảng viên suy nghĩ để vượt qua những khó khăn đó. 

loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.