Nóng! Xã có 2 - 3 trường tiểu học được sáp nhập thành một trường


Ngày 24/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3712/BGDĐT-CSVC hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Trong đó, Bộ yêu cầu như sau:

- Chỉ sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở cùng địa bàn cấp xã; các trường tiểu học dưới 10 lớp được xem xét ghép với trường trung học cơ sở cùng địa bàn xã;

- Sáp nhập để hình thành trường có nhiều cấp học phải phân khu vực riêng biệt cho rừng cấp học, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của mỗi cấp học.

- Các xã có 2 – 3 trường tiểu học thì xem xét sáp nhập thành một trường phải nhưng vẫn phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên;

- Chỉ sáp nhập với các trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thuận lợi về khoảng các giữa các điểm trường; không sáp nhập trường mầm non và trường phổ thông;

- Có chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các điểm trường nơi chuyển đến; hỗ trợ việc đi lại của học sinh khi đến trường; Giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên…
loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.