Kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông Tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông  Tháng 12 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-SGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tỉnh An Giang năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tháng 12 năm 2018, cụ thể như sau:
1. Nội dung: Họp chuyên đề đối với các môn học và hoạt động giáo dục.
2. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự
(Đính kèm phụ lục)
 Các buổi họp bắt đầu từ 8 giờ 00.
3. Kinh phí: Cán bộ, giáo viên tham dự được thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, tạm ứng và quyết toán tại đơn vị công tác.
Trên đây là Kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn cấp THCS, THPT tháng 12 năm 2018, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Tải tập tin đính kèm
loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.