Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông năm học 2018-2019 và Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2020


KẾ HOẠCH
Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông năm học 2018-2019 và Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2020
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019, nhằm chuẩn bị tốt việc bồi dưỡng đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông (THPT) năm học 2018-2019 và Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2020, cụ thể như sau:
I. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
1. Môn thi, hình thức thi và phạm vi chương trình
a) Môn thi và hình thức thi:
- Môn thi: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh và Tin học.
- Các môn thi theo hình thức bài thi viết tự luận. Môn tiếng Anh kết hợp giữa tự luận với trắc nghiệm khách quan, có thêm phần nghe và bài thi nói với hình thức độc thoại. Môn Vật lý, Hóa học và Sinh học có thêm phần thi thực hành. Riêng môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.
- Thời gian làm bài thi viết và thi lập trình môn Tin học là 180 phút.
- Thời gian làm bài thi thực hành đối với Vật lý, Hóa học, Sinh học là: 60 phút/bài.
- Thời gian thi nói đối với môn tiếng Anh: 10 phút/thí sinh (gồm 05 phút chuẩn bị, 05 phút trình bày và ghi âm).
b) Phạm vi nội dung chương trình thi: Chủ yếu chương trình giáo dục phổ thông lớp 10, lớp 11 có nâng cao theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
2. Ngày thi: Kỳ thi được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 06-07/4/2019, theo lịch cụ thể như sau:
Buổi, ngày
Giờ mở đề tại Phòng HĐ
Tính giờ làm bài
Thời gian làm bài
Sáng   06/4/2019
Thí sinh có mặt tại hội đồng thi lúc 09 giờ 00 để dự lễ khai mạc.
Chiều
06/4/2019
Tập trung thí sinh bên ngoài phòng thi lúc 13 giờ 00
13 giờ 15
13 giờ 45
180 phút
Sáng  07/4/2019
- Thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học
Ca1: Tập trung thí sinh lúc 07 giờ 00
Ca2: Tập trung thí sinh lúc  09 giờ 00
- Thi nói môn tiếng Anh: 07 giờ 30 thí sinh đầu tiên thi
3. Điều kiện, số lượng dự thi
3.1. Điều kiện
- Là học sinh đang học lớp 10, 11 năm học 2018-2019 của các trường THPT, trường THCS-THPT trên phạm vi toàn tỉnh.
- Kết quả học kỳ I năm học 2018-2019: Hạnh kiểm được xếp loại tốt và học lực được xếp từ loại khá trở lên; điểm trung bình của môn học mà thí sinh đăng ký dự thi phải đạt từ 8,0 trở lên.
- Được Hiệu trưởng ra quyết định chọn vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh.
3.2. Số lượng dự thi
Mỗi trường THPT, trường THCS-THPT là một đơn vị đăng ký dự thi; số lượng thí sinh cho mỗi đội tuyển dự thi/đơn vị, cụ thể như sau:
- Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu: tối đa 15 thí sinh/môn hoặc 135 thí sinh/các môn.
- Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa: tối đa 10 thí sinh/môn hoặc 90/ thí sinh/các môn.
- Các trường THPT, trường THCS-THPT còn lại: tối đa 05 thí sinh/môn hoặc 45 thí sinh/các môn.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi, danh sách đề nghị giám khảo chấm thi, thời gian phát hành thẻ dự thi
4.1. Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục), chậm nhất ngày 01/3/2019, gồm:
- Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh kèm danh sách đội tuyển đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm). 
- Thẻ dự thi có xác nhận của Hiệu trưởng (theo mẫu).
4.2. Hồ sơ nộp tại Hội đồng coi thi để kiểm tra, lúc 09 giờ 00 ngày  06/4/2019, gồm:
- Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh kèm danh sách đội tuyển đăng ký dự thi xếp theo môn dự thi.
- Học bạ (bản chính) và bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
4.3. Danh sách đề nghị giám khảo chấm thi: Mỗi trường THPT, trường THCS-THPT đề nghị 01 (một) giám khảo/môn và lập danh sách (theo mẫu) gửi về Sở (Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên) chậm nhất ngày 01/3/2019, ưu tiên lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm trong giảng dạy và không có người thân dự thi.
4.4. Các trường THPT, trường THCS-THPT cử người nhận thẻ dự thi tại Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) từ ngày 26-29/3/2019.  
5. Địa điểm đặt Hội đồng coi thi
- Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Tin học;
- Trường THPT Long Xuyên đối với các môn Toán, Lịch sử, Địa lý và Ngữ Văn.
6. Địa điểm đặt Hội đồng chấm thi
Sở thành lập 01 (một) Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.
II. KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA NĂM 2020
1. Điều kiện để tiếp tục được bồi dưỡng và tham gia dự thi
- Thí sinh phải được Sở GDĐT công nhận là học sinh giỏi THPT cấp tỉnh kỳ thi khóa ngày 06/4/2019.
- Môn dự thi phải đạt số điểm theo quy định của Sở GDĐT, dự kiến 24 học sinh/môn có kết quả đạt điểm cao (xếp từ trên xuống) trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh Khóa ngày 06/4/2019.
- Kết quả học tập năm học 2018-2019: Hạnh kiểm được xếp loại tốt, học lực được xếp từ loại khá trở lên và có điểm trung bình môn dự thi từ 8.0 trở lên. 
2. Nội dung bồi dưỡng và phạm vi đề thi
- Nội dung và phạm vi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ GDĐT.
- Cấu trúc đề thi có nâng cao tiếp cận với đề thi học sinh giỏi cấp Quốc gia.
3. Môn thi, thời gian làm bài, hình thức thi
- Hình thức và thời gian làm bài thi: Như kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh khóa ngày 06/4/2019.
- Có hai (02) buổi thi viết đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và lập trình môn Tin học. Riêng các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học có thêm một (01) buổi thi thực hành.
- Có một (01) buổi thi viết đối với các môn tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử và Địa lý; riêng môn tiếng Anh có thêm 01 buổi thi nói với hình thức độc thoại.
4. Hồ sơ dự thi
- Học bạ (bản chính) và bản sao giấy khai sinh hợp lệ nộp tại Hội đồng coi thi để kiểm tra về điều kiện dự thi.
- Lập thẻ dự thi (theo mẫu) nộp về Sở theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Ngày thi, địa điểm thi
- Ngày thi: Dự kiến trong tháng 10/2019 (Sở sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).
- Địa điểm: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.
- Lịch thi cụ thể:
Buổi, ngày
Giờ mở đề
tại Phòng HĐ
Tính giờ làm bài
Thời gian làm bài
Buổi thi thứ Nhất
Tất cả thí sinh có mặt tại hội đồng thi lúc 09 giờ 00 để dự lễ khai mạc kỳ thi và tham gia buổi thi thứ nhất.
13 giờ 15
13 giờ 45
180 phút
Buổi thi thứ Hai
07 giờ 15
07 giờ 45
180 phút
Dành cho các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. Thi nói môn tiếng Anh với thời lượng 10 phút/thí sinh.
Buổi thi thứ Ba
Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút
Dành riêng cho thí sinh thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học. Thời gian làm bài 60 phút/môn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
- Về kinh phí tổ chức kỳ thi (Ra đề, in sao đề, tổ chức coi và chấm thi) thực hiện theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang.
- Về việc tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh, kế hoạch thời gian và số tiết bồi dưỡng cho mỗi môn do Hiệu trưởng quyết định; việc chi trả thừa giờ (nếu có) theo định mức quy định hiện hành trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí trong ngân sách được giao hoặc sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
- Về công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi, Hội đồng chấm thi có trách nhiệm xếp thứ tự số phách theo điểm bài thi từ cao xuống thấp, phối hợp với Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trình Giám đốc Sở phê duyệt xếp giải. Chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi với tỷ lệ 30% số học sinh đạt giải (trong đó điểm tối thiểu phải đạt không thấp hơn điểm trung bình tổng các bài thi/môn).
- Về khen thưởng:  
+ Học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.  
+ Sở GDĐT cấp giấy khen và tiền thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh; cấp giấy chứng nhận cho giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp tỉnh.
+ Tùy theo điều kiện, các trường có thể tranh thủ nguồn kinh phí từ xã hội hóa theo quy định để khen thưởng cho học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải nhằm động viên, khích lệ.
Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2018-2019 và dự kiến Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2020./.
Tải văn bản có dấu tại đây
loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.