Bài tập và bài giải (Bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học)

Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS

Nhấn trực tiếp vào Liên kết bên dưới để tải tài liệu

Bài 01
Bài 02
Bài 03
Bài 04
Bài 05
Bài 06
Bài 07
Kén chồng
Bài 08
Bài 09
Bài 10
Dàn đèn màu
Bài 11
Treo tranh
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 15
Bài 16
Bài 17
Bài 18
Khuyến mãi
Bài 19
Bài 20
Truyền tin trên mạng
Bài 21
Bài 22
Phân nhóm điệp viên
Bài 23

1 nhận xét:

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.