Sử dụng bộ sách môn Tin cấp THCS theo hướng phát triển năng lực học sinh

Ngày 28/6/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 1085/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc giới thiệu bộ sách Tin học 6,7,8 và 9 mới theo hướng phát triển năng lực học sinh đến các trường THCS, qua đó các trường dùng sách làm tài liệu tham khảo, điều chỉnh, cập nhật nội dung phục vụ dạy và học đối với môn Tin học.
Sau một năm triển khai thực hiện, bộ sách được giáo viên môn Tin học đánh giá đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, phù hợp với phương pháp dạy học tích cực trong tình hình mới. Bộ sách được biên soạn tích hợp, có cập nhật kiến thức mới theo hướng phát triển năng lực học sinh, trong khi sách giáo khoa và sách bài tập môn Tin học hiện hành đang sử dụng có nhiều nội dung không còn phù hợp.
Nhằm giúp học sinh các trường THCS và THPT (có học sinh THCS)  chuẩn bị tài liệu môn Tin học (lớp 6,7,8,9) trước khi bước vào năm học mới (2019-2020). Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THCS, trường THCS- THPT tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 1085/SGDĐT-GDTrH-GDTX 28/6/2018 của Sở GDĐT.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên; Ông Nguyễn Thanh Hùng, số điện thoại 0913 468081) để được hướng dẫn./.

loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.