Lập Trình Python Từ Zero - Hero

Giảm ngay 40% học phí khóa học

Bạn sẽ học được gì

·        Biết cách làm việc với Python từ con số 0
·        Xây dựng website , game , application hoặc automation
·        Nhanh chóng áp dụng vào công việc 
·        Tự tin phỏng vấn vào các công ty với mức lương từ 500$ - 800$

Giới thiệu khóa học

Hiện tại trên thế giới có khá nhiều loại ngôn ngữ lập trình như C , Java , PHP ..v..v.. Trong các loại ngôn ngữ lập trình nền tảng đó thì Python là một trong những ngôn ngữ lập trình mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ của tương lai thì học lập trình Python là 1 lựa chọn tốt. Các lý do sau đây sẽ khiến bạn nên sẽ chọn học Python
·         Lý do 1: Python là ngôn ngữ mới và dễ học hơn bất kì ngôn ngữ nào
·         Lý do 2: Python là ngôn ngữ hàng đầu tại các đất nước trên thế giới nhất là Châu Âu. Và bạn cũng đã biết tương lai Việt Nam sẽ được hội nhập với các nước trên thế giới vậy cho nên nguồn lực cho mã nguồn Python là cực kì nhiều.Vì đa phần các nước châu Âu họ đều sài Python thay cho C.
·         Lý do 3: Python là ngôn ngữ giúp bạn viết được trên đa nền tảng nên ví dụ như lập trình website , lập trình di động và cả lập trình game thì Python đều có thể làm được.
·         Lý do 4: Đảm bảo đây là nội dung đầy đủ và kỹ càng nhất về ngôn ngữ lập trình Python để từ đó bạn có thể áp dụng Python vào các công việc bạn muốn hướng tới hoặc tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho bạn.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python

Bài 1: Python Object
  Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans
  Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python
  Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản
  Bài 5: Phép so sánh trong Python
  Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary
  Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators
Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python
 Bài 8: Mệnh đề điều kiện
 Bài 9: Vòng lặp While
 Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container
 Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break
 Bài 12: Xây dựng dãy số với Range
 Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python
 Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản
 Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1
 Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2
 Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String
 Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String
 Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary
 Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python
 Bài 19: Các phương thức xử lý với List
 Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List
 Bài 21: Tối ưu mã nguồn khi thao tác với List
 Bài 22: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 Bài 23: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 Bài 24: Tìm hiểu đối tượng Dictionary

Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary

 Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python

 Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python
 Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1
 Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2
 Bài 29: Tìm hiểu More Parameter trong Python
 Bài 30: Bài tập với More Parameter
 Bài 31: Tìm hiểu Iterators
 Bài 32: Generator Function
 Bài 33: Bài tập về xây dựng hàm P1
 Bài 34: Bài tập về xây dựng hàm P2

 Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python

 Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python
 Bài 36: Xây dựng Class và Object
 Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor
 Bài 38: Tìm hiểu tính kế thừa P1
 Bài 39: Tìm hiểu tính kế thừa P2
 Bài 40: Kế thừa đa lớp trong Python
 Bài 41: Quy trình đọc File trong Python
 Bài 42: Thực hiện ghi File
 Bài 43: Tối ưu hóa mã nguồn bằng Buffer
 Bài 44: Các hàm liên quan đến xử lý File
Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python
 Bài 45: Giới thiệu Module trong Python
 Bài 46: Tìm hiểu các Module có sẵn trong Python
 Bài 47: Tự xây dựng Module cho Python
 Bài 48: Thao tác với Module MyCode
  Bài 49: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P1
  Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2
 Phần 8: Tháo tác làm việc với cơ sở dữ liệu
 Bài 51: Giới thiệu về SQLite
 Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn
 Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn
 Bài 54: Import SQLite vào Python
 Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python
 Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy
 Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy
 Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1
 Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2
 Bài 59: Tìm hiểu Array Arithmetic trong Numpy
 Bài 60: Xử lý vấn đề cắt mảng P1
 Bài 61: Xử lý vấn đề cắt mảng P2
 Bài 62: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P1
 Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P2

 Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas

 Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1
 Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2
 Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series
 Bài 67: Lấy và lọc dữ liệu trong Array
 Bài 68: Sắp xếp và duyệt dữ liệu trong Array
 Bài 69: Tìm hiểu DataFrame
 Bài 70: Tạo DataFrame từ Dictionary
 Bài 71: Lấy và lọc dữ liệu trong DataFrame
 Bài 72: Drop Row và Drop Column
 Bài 73: Thao tác phép toán với DataFrame
 Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index

 Phần 11: Bài tập tình huống

 Bài 75: Bài tập xử lý tình huống 01
 Bài 76: Bài tập xử lý tình huống 02
 Bài 77: Bài tập xử lý tình huống 03
 Bài 78: Bài tập xử lý tình huống 04
 Bài 79: Bài tập xử lý tình huống 05
 Bài 80: Bài tập xử lý tình huống 06
 Bài 81: Bài tập xử lý tình huống 07
 Bài 82: Bài tập xử lý tình huống 08
 Bài 83: Bài tập xử lý tình huống 09
 Bài 84: Bài tập xử lý tình huống 10
 Bài 85: Bài tập xử lý tình huống 11
 Bài 86: Bài tập xử lý tình huống 12
 Bài 87: Bài tập xử lý tình huống 13
 Bài 88: Bài tập xử lý tình huống 14
 Bài 89: Bài tập xử lý tình huống 15

Giảng Viên Vũ Quốc Tuấn
Giảng viên Vũ Quốc Tuấn hiện là Founder trung tâm Quoctuan.info chuyên đào tạo lập trình di động Android , lập trình di động iOS và lập trình website PHP & MySQL chất lượng và uy tính nhất TP.HCM
Anh có hơn 8 kinh nghiệm trong mảng lập trình bao gồm : lập trình di động và lập trình website
Hiện anh cũng đang làm việc tại một số công ty chuyên outsource 
Đồng thời, anh tham gia giảng dạy lập trình cả online và offline
Giảm ngay 40% học phí khóa học

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.