Header Ads

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#


Giảm ngay 40% học phí khóa học

Bạn sẽ học được gì

1.      Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
2.      Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
3.      Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
4.      Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Giới thiệu khóa học

Lập trình C# được xem là cuốn cẩm nang cần thiết dành cho những ai đang có nhu cầu học lập trình C#, từ những khái niệm cơ bản đến các bài học lập trình C # cụ thể. Khóa học"Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#" của giảng viên đào tạo Trần Duy Thanh sẽ trình bày các kiến thức về C#, đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.
Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay khóa học"Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#" của giảng viên đào tạo Trần Duy Thanh.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình

 Bài 1: Giới thiệu về C#
 Bài 2: Cài đặt và sử dụng Visual Studio

 Phần 2: Tổng quan lập trình C#

 Bài 3: Kiểu dữ liệu,Biến và biểu thức
 Bài 4: Các phép toán trong C#
 Bài 5: Các cách ghi chú trong C#
 Bài 6: Các cấu trúc điều kiện
 Bài 7: Các cấu trúc lặp.
 Bài 8: Hàm trong C#
 Bài 9: Một số thư viện thường dùng
 Bài 10: Project tổng hợp

 Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

 Bài 11: Debug trong c#
 Bài 12: Xử lý biệt lệ trong C#

 Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#

 Bài 13: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi
 Bài 14: Mảng
 Bài 15: List
 Bài 16: Dictionary
 Bài 17: Project thực tế

 Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#

 Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng
 Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp
 Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C#
 Bài 21: Project thực tế

 Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

 Bài 22: Giới thiệu về Windows Form
 Bài 23: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties
 Bài 24: MessageBox
 Bài 25: Panel & SplitContainer
 Bài 26: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button
 Bài 27: Checkbox, RadioButton
 Bài 28: Picturebox
 Bài 29: DateTimePicker & MonthCalendar
 Bài 30: ListBox
 Bài 31: ComboBox
 Bài 32: CheckedListBox
 Bài 33: Project thực tế

 Phần 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - Có đáp án

 Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime
 Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách
 Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi
 Bài 37: Bài tập rèn luyện 4- Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim
 Bài 38: Bài tập rèn luyện 5- Thiết kế giao diện tương tác với mảng

 Phần 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải

 Bài 39: Bài tập rèn luyện 6- Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe
 Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau
 Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím
 Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint
 Bài 43: Bài tập rèn luyện 10- Viết game Xếp hình
 Bài 44: Tổng kết khóa học
Giảm ngay 40% học phí khóa học

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.