Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông năm học 2019-2020

Thực hiện Văn bản số 25/HD-SGDĐT ngày 27/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020, nhằm chuẩn bị tốt việc bồi dưỡng đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia vào năm 2021, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông (THPT) năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020 được tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 11-12/4/2020, căn cứ vào kết quả chấm thi để công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh.
1. Đối tượng dự thi
Học sinh đang học lớp 10,11 tại các trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện dự thi theo mục 2 của Văn bản này. Mỗi học sinh chỉ đăng ký dự thi 01 (một) môn.
2. Điều kiện dự thi
- Kết quả học tập (học kỳ I năm học 2019-2020): Hạnh kiểm được xếp loại tốt và học lực được xếp từ loại khá trở lên; điểm trung bình của môn học mà thí sinh đăng ký dự thi phải đạt từ 8,0 trở lên.
- Được hiệu trưởng ra quyết định chọn vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh.
3. Môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi
a) Môn thi gồm: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh và Tin học.
b) Mỗi thí sinh làm 01 (một) bài thi viết dưới dạng tự luận hoàn toàn trên giấy làm bài do Hội đồng coi thi cung cấp. Riêng môn tiếng Anh bài thi được làm với hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm, thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi, đề thi có nội dung nghe hiểu từ 15 đến 20 phút. Môn Tin học thí sinh làm bài lập trình trên máy vi tính. Ngoài ra, các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học có thêm bài thi thực hành; môn tiếng Anh có thêm bài thi nói.
c) Thời gian làm bài
- Bài thi viết và bài thi lập trình trên máy vi tính (môn Tin học): 180 phút (không kể thời gian phát đề);
- Bài thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học: 60 phút (không kể thời gian phát đề);
- Bài thi nói môn tiếng Anh: 05 phút chuẩn bị và 05 phút vừa nói và ghi âm (không kể thời gian bốc thăm đề).
4. Lịch thi cụ thể
Buổi, ngày
Giờ mở đề tại Phòng HĐ
Tính giờ làm bài
Thời gian làm bài
Sáng   11/4/2020
Thí sinh có mặt tại hội đồng coi thi lúc 07 giờ 30 để dự lễ khai mạc.
Chiều
11/4/2020
Tập trung thí sinh bên ngoài phòng thi lúc 13 giờ 00.
13 giờ 15
13 giờ 45
180 phút
Sáng  12/4/2020
- Thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học
Ca1: Tập trung thí sinh lúc 07 giờ 00
Ca2: Tập trung thí sinh lúc  08 giờ 30
- Thi nói môn tiếng Anh: 07 giờ 30 thí sinh đầu tiên thi
5. Nội dung, phạm vi đề thi
- Phạm vi nội dung chương trình thi: Chủ yếu chương trình giáo dục phổ thông lớp 10, lớp 11 có nâng cao theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
- Sở GDĐT ra đề thi và hướng dẫn chấm thi. Đề thi được ra theo thang điểm 20/bài thi và được in đến từng thí sinh. Riêng thang điểm môn tiếng Anh: bài viết 18/20, bài nói 2/20. Thang điểm bài thi thực hành (Vật lý, Hóa học, Sinh học) 05 điểm/bài thi.
6. Đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi
Đồ dùng học tập thí sinh được phép mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 26 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Công văn số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
7. Hồ sơ đăng ký dự thi
7.1. Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục), chậm nhất ngày 06/3/2020, gồm:
- Quyết định của hiệu trưởng về việc thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh kèm danh sách đội tuyển đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm). 
- Thẻ dự thi có xác nhận của hiệu trưởng (theo mẫu).
7.2. Hồ sơ nộp tại Hội đồng coi thi (tại Điểm thi Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) để kiểm tra, lúc 07 giờ 30 ngày 11/4/2020, gồm:
- Quyết định của hiệu trưởng về việc thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh kèm danh sách đội tuyển đăng ký dự thi xếp theo môn dự thi.
- Học bạ (bản chính) và bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
8. Tổ chức kỳ thi
8.1. Số lượng dự thi
Mỗi trường THPT, trường Phổ thông có nhiều cấp học là một đơn vị đăng ký dự thi; số lượng thí sinh cho mỗi đội tuyển dự thi/đơn vị, cụ thể như sau:
- Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu: tối đa 15 thí sinh/môn hoặc 135 thí sinh/các môn.
- Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa: tối đa 10 thí sinh/môn hoặc 90 thí sinh/các môn.
- Các trường THPT, trường Phổ thông có nhiều cấp học còn lại: tối đa 05 thí sinh/môn hoặc 45 thí sinh/các môn.
8.2. Hội đồng coi thi
Sở thành lập 02 (hai) Hội đồng coi thi đặt tại các địa điểm như sau:
- Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Tin học;
- Trường THPT Long Xuyên đối với các môn Toán, Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn.
8.3. Hội đồng chấm thi
Sở thành lập 01 (một) Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.
8.4. Nhận thẻ dự thi
Trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học cử người nhận thẻ dự thi tại Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) vào ngày 06/4/2020.
8.5. Danh sách đề nghị giám khảo chấm thi: Mỗi trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học đề nghị 01 (một) giám khảo/môn và lập danh sách (theo mẫu) gửi về Sở (Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên) chậm nhất ngày 06/3/2020, ưu tiên lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm trong giảng dạy và không có người thân dự thi.
9. Công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh
Sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi, trên cơ sở phương án xếp giải do các Tổ chấm thi đề xuất, chủ tịch Hội đồng chấm thi và Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục trình Giám đốc Sở phê duyệt xếp giải. Chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) theo từng môn thi với tỷ lệ như sau:
Tổng số giải, từ Khuyến khích trở lên, không vượt quá 40% số thí sinh dự thi; trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.
Lưu ý: điểm tối thiểu của giải Khuyến khích phải đạt không được thấp hơn điểm trung bình của tổng điểm tối đa các bài thi/môn.
10. Kinh phí ra đề, coi và chấm thi
- Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp trường (nếu có): do trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học chi trả.
- Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh: do Sở GDĐT chi trả.
* Định mức chi được áp dụng theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang.
11. Kinh phí chi trả cho giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi
Các trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học tổ chức công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT (nếu có) được chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên trực tiếp dạy bồi dưỡng theo định mức quy định hiện hành từ nguồn kinh phí ngân sách của đơn vị trên cơ sở tự cân đối hoặc các nguồn thu hợp pháp khác. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường (giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và khả năng tài chính) mà hiệu trưởng quyết định việc phân công giảng dạy, thời gian, số tiết và nội dung bồi dưỡng sao cho phù hợp.
12. Khen thưởng và cấp giấy chứng nhận
- Học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh được cấp giấy công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học cấp giấy chứng nhận cho giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải các cấp (nếu giáo viên có nhu cầu).
- Tùy theo điều kiện, các trường có thể tranh thủ nguồn kinh phí từ xã hội hóa theo quy định để khen thưởng cho học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải nhằm động viên, khích lệ.
13. Các phụ lục đính kèm
Mẫu danh sách đăng ký dự thi (phụ lục 1), mẫu danh sách đề nghị giáo viên tham gia chấm thi (phụ lục 2), mẫu thẻ dự thi (phụ lục 3) được thể hiện ở các tài liệu đính kèm.
Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020. Đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.