Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm 2020 (vòng 2)

Tiếp theo Kế hoạch số 187/KH-SGDĐT ngày 07/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông (THPT) năm học 2018-2019 và Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm 2020;
Sở GDĐT thông báo về việc tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm 2020, cụ thể như sau:
1.      Đối tượng, môn thi, lịch thi và địa điểm
a.      Môn thi
- Môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý: thí sinh chỉ làm 01 (một) bài thi viết trên giấy làm bài do Hội đồng coi thi cung cấp.
- Môn Vật lý, Hóa học, Sinh học: thí sinh làm 03 (ba) bài thi, trong đó có 02 (hai) bài thi viết trên giấy làm bài và 01 bài thực hành trên phiếu trả lời theo mẫu do Hội đồng coi thi cung cấp.
- Môn Toán thí sinh làm 02 (hai) bài thi viết.
- Môn Tin học thí sinh làm 02 (hai) bài lập trình trên máy tính.
- Môn tiếng Anh: thí sinh làm 02 (hai) bài thi, trong đó 01 bài làm trực tiếp trên đề thi và 01 bài thi nói với thời lượng 05 phút chuẩn bị và 05 phút nói và ghi âm.
b. Đối tượng dự thi: Là những học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh khóa ngày 20/4/2019 và đủ điều kiện được tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia theo quy định tại Công văn số 109/TB-SGDĐT ngày 20/5/2019 của Sở GDĐT về việc thông báo Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh khóa ngày 20/4/2019.
c. Địa điểm tổ chức kỳ thi: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.
d. Lịch thi:
Ngày
Buổi
Giờ mở đề tại phòng Hội đồng
Bắt đầu tính giờ làm bài
Thời gian làm bài
18/10/2019
Sáng
Tất cả thí sinh có mặt tại Hội đồng coi thi (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) lúc 07 giờ 30 phút để khai mạc Kỳ thi và nghe sinh hoạt quy chế thi (thay vì 09 giờ 00)
Chiều
13 giờ 15 phút
13 giờ 45 phút
180 phút
19/10/2019
Sáng
Thí sinh có mặt tại Hội đồng coi thi (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) lúc 07 giờ 00 phút. Buổi thi này chỉ dành riêng cho thí sinh dự thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và thi nói môn tiếng Anh (10 phút/thí sinh).
07: 15 phút
07: 45 phút
180 phút
20/10/2019
Sáng
Thí sinh có mặt tại Hội đồng coi thi (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) lúc 07 giờ 00 phút. Buổi thi này chỉ dành riêng cho thí sinh dự thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.
07 giờ 30 phút
08 giờ 00 phút
60 phút
2. Lập thẻ dự thi và nộp hồ sơ dự thi
- Các đơn vị có thí sinh dự thi lập thẻ dự thi (theo mẫu) và gửi về Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) chậm nhất ngày 15/9/2019. Các trường nhận thẻ dự thi của thí sinh chậm nhất ngày 11/10/2019 tại Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).
- Hồ sơ dự thi của thí sinh gồm học bạ bản chính và bản sao giấy khai sinh hợp lệ nộp tại Hội đồng coi thi lúc 07 giờ 30 ngày 18/10/2019 và nhận lại lúc 09 giờ 00 ngày 19/10/2019.
* Các nội dung khác có liên quan đến kỳ thi, thực hiện theo nội dung quy định tại Kế hoạch số 187/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Tải về các văn bản liên quan
1. Kế hoạch thi học sinh giỏi THPT năm 2018-2019
2. Đính chính thời gian thi học sinh giỏi THPT năm 2018-2019
3. Thông báo kết quả thi học sinh giỏi THPT năm 2018-2019
4. Thông báo thi học sinh giỏi THPT năm 2018-2019 (vòng 2)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.