CV số 2562 /SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 10/09/2021: Thống nhất tỉ lệ mức độ khi xây dựng ma trận đề kiểm tra định kỳ đối với GDTrH–GDTX 2021-2022

 


    UBND TỈNH AN GIANG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2562 /SGDĐT-GDTrH.GDTX                                            An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v tỉ lệ mức độ khi xây dựng ma trận
 đề kiểm tra định kỳ đối với GDTrH–GDTX
 từ năm học 2021-2022

Kính gửi:

 

-   Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

-   Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

-   Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học;

-   Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

 

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc kiểm tra đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

Nhằm thống nhất trong việc triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ tại các cơ sở giáo dục (giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học, thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là thủ trưởng các đơn vị) thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Bài kiểm tra định kỳ của các môn học được quy định đánh giá bằng điểm số bao gồm đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ, khi tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục phải xây dựng ma trận đề kiểm tra, bảng đặc tả theo cấu trúc bốn mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao với tỉ lệ 4: 3: 2: 1.

2. Đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ như: kiểm tra trên giấy, khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra bằng máy tính, kiểm tra bằng dự án học tập, kiểm tra bằng bài thực hành… phối hợp giữa kiểm tra tự luận và kiểm tra trắc nghiệm phù hợp theo từng môn học.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

File đính kèm: Click để xem


 

 

 

 


1 nhận xét:

  1. ทดลองเล่น pg slot เว็บเกมสล็อตออนไลน์น้องใหม่จากค่าย พีจีสล็อต ค่ายเกมสล็อตออนไลน์อันดับ 1 ที่ลูกค้าทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นเว็บเกมสล็อตออนไลน์อันดับ 1 ตลอดการ

    Trả lờiXóa

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.