Google Meet: Ghi lại cuộc họp, điểm danh tự độngGHI HÌNH CUỘC HỌP
Ghi hình cuộc họp chọn nút Tùy chọn khác (nút ba chấm như hình dưới)  và chọn Ghi lại cuộc họp -> Bắt đầu ghi -> Bắt đầu (file video sẽ được lưu trên Google Drive và hệ thống sẽ có email thông báo tên file cho người ghi hình), Khi muốn kết thúc ghi hình chọn Tùy chọn khác->Dừng ghiĐIỂM DANH TỰ ĐỘNG
Sử dụng tiện ích mở rộng Google Meet Attendance. Công cụ lưu dấu thời gian khi những người tham dự đang tham gia và thoát khỏi phiên họp chỉ với một cú nhấp chuột.

Thêm tiện ích trong Google Chrome: góc trên bên phải click chuột vào biểu tượng tiện ích.


Hộp thoại xuất hiện chọn: quản lý tiện ích

Chọn vào nút danh sách Tiện ích như hình dưới

Góc dưới bên trái chọn "Mở cửa hàng Chrome trực tuyến" như hình dưới.

Nhập vào "Meet Attendance" trong ô tìm kiếm như hình dưới

Tìm và chọn vào tiện ích Google Meet Attendance - v2 như hình dưới


Sau khi thêm tiện ích xong mở cuộc họp trong google meet sẽ xuất hiện bảng thông báo như hình dưới là đã thành công.
Đóng bảng thông báo lại ta được bảng làm việc của tiện ích như hình dưới. Ta cứ việc thực hiện các thao tác trên cuộc họp bình thường, các thành viên tham gia vào sẽ được ghi nhận thời gian vào/ ra lại.

Khi thoát khỏi cuộc họp sẽ tải về máy tự động một file csv chứa thông tin như thế này
Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.