Các phương án chọn Học sinh giỏi dự thi Kỳ thi HSG Quốc gia 2021-2022Thực hiện Kế hoạch số 3014/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học phổ thông năm học 2020-2021; tiếp theo Thông báo số 1148/TBSGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Sở GDĐT về kết quả chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. Sở GDĐT xây dựng các phương án (kịch bản) về việc tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Học sinh đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo số 1148/TBSGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Sở GDĐT về kết quả chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021.

2. Học sinh lớp 11 và 12 của các trường THPT chuyên (có kết quả học tập năm học 2020-2021: hạnh kiểm được xếp loại tốt và học lực được xếp từ loại khá trở lên; điểm trung bình của môn học mà thí sinh đăng ký dự thi phải đạt từ 8,0 trở lên) được phép đăng ký dự thi nếu có nguyện vọng. Mỗi học sinh chỉ đăng ký dự thi 01 (một) môn.

II. PHƯƠNG ÁN (KỊCH BẢN) TỔ CHỨC

1. Trong điều kiện tỉnh áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

1.1. Sở GDĐT thành lập Hội đồng xét chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2021-2022.

1.2. Tiêu chí xét chọn: căn cứ kết quả điểm thi tại Thông báo số 1148/TB SGDĐT.

1.3. Công bố danh sách học sinh được xét chọn vào đội tuyển: trước ngày 04 tháng 12 năm 2021.

2. Trong điều kiện tỉnh và các địa phương áp dụng Chỉ thị số 15/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ

2.1. Ngày thi: ngày 28 tháng 11 năm 2021

2.2. Địa điểm thi: tổ chức làm nhiều điểm thi (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau), mỗi phòng thi bố trí không quá 12 thí sinh.

2.3. Lịch thi


* Giao hiệu trưởng các đơn vị có thí sinh dự thi tổ chức sinh hoạt đầy đủ nội dung qui chế thi cho thí sinh trước ngày thi.

2.4. Môn thi, hình thức thi: thí sinh chỉ làm 1 (một) bài thi

- Môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý: thí sinh làm bài thi viết trên giấy làm bài do Hội đồng coi thi cung cấp.

- Đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học: nội dung đề thi sẽ có thêm phần câu hỏi thực hành.

- Môn tiếng Anh: thí sinh làm bài thi trực tiếp trên đề thi.

- Môn Tin học: thí sinh làm bài lập trình trên máy tính.

* Lưu ý: không tổ chức phần thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và thi nói đối với môn tiếng Anh.

3. Trong điều kiện bình thường mới (khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát hoặc học sinh đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19)

3.1. Ngày thi: ngày 28 tháng 11 năm 2021

3.2. Địa điểm thi

- Điểm thi: Trường THPT Long Xuyên dành cho thí sinh dự thi các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Điểm thi: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu dành cho thí sinh dự thi các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh.

3.3. Lịch thi


* Giao hiệu trưởng các đơn vị có thí sinh dự thi tổ chức sinh hoạt đầy đủ nội dung qui chế thi cho thí sinh trước ngày thi.

3.4. Môn thi, hình thức thi

- Mỗi phòng thi bố trí không quá 24 thí sinh.

- Môn Toán, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý: thí sinh chỉ thi 01 (một) bài thi viết trên giấy làm bài do Hội đồng coi thi cung cấp , thời gian làm bài 180 phút/môn. Riêng môn Tin học, thí sinh thi lập trình trên máy tính.

- Đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học: thí sinh thi 02 (hai) bài:

+ Bài thi viết: thí sinh làm trên giấy làm bài do Hội đồng coi thi cung cấp; thời gian làm bài là 180 phút/môn.

+ Bài thi thực hành: thí sinh làm theo mẫu phiếu trả lời do Hội đồng coi thi cung cấp; thời gian làm bài là 60 phút/môn.

- Đối với môn tiếng Anh: thí sinh thi 02 (hai) bài:

+ Bài thi viết: thí sinh làm trực tiếp trên đề thi do Hội đồng coi thi cung cấp; thời gian làm bài là 180 phút/môn.

+ Bài thi nói: thời gian thi là 10 phút/thí sinh, trong đó thí sinh có 5 phút chuẩn bị và 5 phút nói, ghi âm.

III. LẬP THẺ DỰ THI VÀ NỘP HỒ SƠ THI

- Sở GDĐT lập thẻ dự thi và gửi cho các đơn vị có thí sinh dự thi trước ngày 22 tháng 11 năm 2021; hiệu trưởng kiểm tra các chi tiết trên thẻ dự thi, ký tên, đóng dấu xác nhận và gửi cho thí sinh trước ngày tham gia dự thi.

- Hồ sơ dự thi của thí sinh gồm: học bạ bản chính và bản sao giấy khai sinh hợp lệ nộp tại Hội đồng coi thi lúc 7 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2021 và nhận lại lúc 10 giờ 00 cùng ngày tại các điểm thi.

- Các nội dung khác có liên quan đến kỳ thi, thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 3014/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở GDĐT.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Văn bản chi tiết: Link

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.