Kế hoạch Hội đồng bộ môn tháng 10/2021

 


KẾ HOẠCH
Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tháng 10 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 2764/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tỉnh An Giang năm học 2021-2022.

Sở GDĐT triển khai Kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn đối với Giáo dục trung học trong tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

(Đính kèm phụ lục)

2. Nội dung: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ của Hội đồng bộ môn cấp trung học.

3. Hình thức sinh hoạt chuyên đề hội đồng bộ môn: trực tuyến qua Google meet hoặc Microsoft teams.

Lưu ý:

Các giáo viên tham dự sinh hoạt chuyên đề Hội đồng bộ môn tháng 10 năm 2021 tại nhà hoặc tại đơn vị (phải tuân thủ theo quy định về phòng chống dịch COVID-19).

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn đối với cấp THCS, THPT tháng 10 năm 2021.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

PHỤ LỤC

I.                  CẤP THCS

STT

1.  

Thời gian

Thứ năm  14/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

Tin học

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/xju-jmmr-jdh

Nội dung

1. Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM năm học 2021 - 2022 cấp THCS và cấp THPT (Lấy ý kiến xây dựng kế hoạch HĐBM).

2. Phân công xây dựng kho bài giảng Elearning khối lớp 6.

Thành phần

- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chuyên viên, phòng GDTrH – GDTX (phụ trách).

- TV. HĐBM cấp tỉnh theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi Phòng GDĐT cử 01 chuyên viên phụ trách bộ môn (hoặc TV. HĐBM cấp huyện, thị xã, thành phố).

STT

2  

Thời gian

Thứ năm 14/10/2021 (Buổi sáng 8 giờ 00)

Môn

Tiếng Anh

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/dpt-kjfv-zjo

Nội dung

Triển khai một số nội dung trọng tâm trong tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2021-2022.

Thành phần

Ông Nguyễn Hồng Phẩm, Chuyên viên, Sở GDĐT (Phụ trách);

- Thành viên HĐBM Tiếng Anh và tất cả tổ trưởng môn Tiếng Anh của các trường THCS trên địa bàn thuộc thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân.

STT

3

Thời gian

Thứ năm 14/10/2021 (Buổi chiều 14 giờ 00)

Môn

Tiếng Anh

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/tkc-aaop-okw

Nội dung

Triển khai một số nội dung trọng tâm trong tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2021-2022.

Thành phần

- Ông Nguyễn Hồng Phẩm, Chuyên viên, Sở GDĐT (Phụ trách);

- Thành viên HĐBM Tiếng Anh và tất cả tổ trưởng môn Tiếng Anh của các trường THCS trên địa bàn thuộc thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú.

STT

4

Thời gian

Thứ sáu 15/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

Mỹ thuật

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/nop-zxkj-pvo

Nội dung

Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM năm học 2020-2021.

Thành phần

- Ông Nguyễn Thanh Tài, TTCM THCS Lý Thường Kiệt -TP Long Xuyên (phụ trách).

- Mỗi phòng GDĐT cử 01 thành viên HĐBM tham dự.

 

STT

5

Thời gian

Thứ ba 19/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

Toán

Địa điểm / Đường Link

Link: https://meet.google.com/tao-czia-fqz

Nội dung

- Tư vấn thực hiện công văn 4040.

- Giảm tải chương trình lớp 9, kiến thức bổ sung chuẩn bị cho lớp 10 chương trình GDPT 2018.

- Triển khai công tác kiểm tra đánh giá.

Thành phần

- Ông Đỗ Trung Lai, tổ trưởng trường THPT Tân Châu (phụ trách).

- Ông Huỳnh Duy Khánh Phó trưởng phòng GDTrH – GDTX tham gia báo cáo.

- TV. HĐBM Toán THCS cấp tỉnh theo quyết định số 1438/QĐ-SGDĐT.

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 GV cốt cán.

STT

6

Thời gian

 

Thứ tư 20/10/2021 (14 giờ 00)

 

Môn

Sinh học-CN

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/xsk-uoen-knp

Nội dung

- Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM Sinh học – Công nghệ cấp THCS năm học 2021-2022.

Thành phần

- Ông Hồ Văn Được, chuyên viên Sở GDĐT (phụ trách).

- Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi phòng GDĐT cử 02 người (01 TV HĐBM và 01 GV dạy lớp 6) tham dự.

STT

7  

Thời gian

Thứ năm 21/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

Âm nhạc

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/jeh-iotn-xby

Nội dung

- Họp HĐBM Âm nhạc năm học 2021-2022.

- Triển khai kế hoạch HĐBM môn Âm nhạc cấp THCS.

 

Thành phần

- Bà Lê Đoàn Phượng Khánh, GV – THCS Trần Hưng Đạo (phụ trách)

- Ông Đỗ Huy, GV – THCS Nguyễn Đình Chiểu-CĐ.

- Thành viên HĐBM Âm nhạc huyện, thị, tp.

STT

8  

Thời gian

Thứ hai 25/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

Thể dục (GDTC)

Địa điểm / Đường Link

 https://meet.google.com/iui-apbg-ybu

Nội dung

- Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM Thể dục (GDTC) cấp THCS năm học 2021-2022.

Thành phần

- Ông Nguyễn Hồng Tân, TTCM THCS Cái Dầu (phụ trách).

- Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng THPT Long Xuyên (tham dự).

- Thành viên HĐBM Thể dục (GDTC) cấp THCS theo (Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Thành viên HĐBM Thể dục (GDTC) cấp THCS các huyện, thị xã, thành phố.

 

STT

9  

 

Thời gian

Thứ ba 26/10/2021 (08 giờ 00)

 

Môn

Lịch sử

 

Địa điểm / Đường Link

- Phần mềm công cụ Google meet

- Đường link:

https://meet.google.com/xmb-dsqj-zkd

 

Nội dung

- Tổng kết hoạt động HĐBM Lịch sử THCS năm học 2020-2021.

Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM Lịch sử năm học 2021-2022.

- Trao đổi chuyên môn về xây dựng kế hoạch dạy học, dạy học trực tuyến.

- Trao đổi chuyên môn về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - lớp 6.

 

Thành phần

- Ông Bùi Ngọc Hạnh, Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phụ trách).

- Thành viên HĐBM THCS cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi phòng GDĐT cử thành viên HĐBM tham dự.

 

 

STT

10 

 

Thời gian

Thứ tư 27/10/2021 (08 giờ 00)

 

Môn

HĐTN-HN

 

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/sqi-dtsp-ghy

 

Nội dung

Sinh hoạt chủ nhiệm lớp 6

 

Thành phần

- Ông Võ Tấn Thành, giáo viên, THCS Nguyễn Trãi, Châu Đốc (phụ trách).

- Thành viên Hội đồng bộ môn THCS cấp Tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Thành viên Hội đồng bộ môn cấp huyện, thị, tp.

- Mỗi trường THCS thuộc TX Tân Châu cử 01 giáo viên dạy khối 6.

 

 

I.                  THPT

STT

1.

Thời gian

Thứ ba 12/10/2021 (08 giờ 00)

 

Môn

GDQP-AN

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/ywy-fxon-qjf

Nội dung

- Tư vấn trao đổi chuyên môn, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy.

- Chia sẻ kinh nghiệm biên soạn và dạy học trực tuyến.

- Báo cáo công tác sử dụng và bảo quản vũ khí trang bị giảng dạy QPAN.

Thành phần

- Ông Nguyễn Thanh Chương, Giáo viên THPT Trần Văn Thành (phụ trách)

- Các Giáo viên dạy môn GDQP&AN cấp THPT địa bàn huyện Châu Phú và Châu Thành.

- Ông Nguyễn Minh Toàn, Giáo viên THCS-THPT Cô Tô (phụ trách)

- Các giáo viên dạy môn GDQP&AN cấp THPT địa bàn TP Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Tri Tôn.

STT

2

Thời gian

Thứ năm 14/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

Tin học

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/xju-jmmr-jdh

Nội dung

1.Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM năm học 2021-2022 cấp THCS và cấp THPT (Lấy ý kiến xây dựng kế hoạch HĐBM).

2. Phân công xây dựng kho bài giảng Elearning khối lớp 6.

Thành phần

 - Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chuyên viên, phòng GDTrH – GDTX (phụ trách).

- TV. HĐBM cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi trường THPT, TTGDTX, TTGDNN cử 01 GV cốt cán môn Tin học.

STT

3

Thời gian

Thứ ba 19/10/2021 (08 giờ 00) 

Môn

Lịch sử

Địa điểm / Đường Link

- Phần mềm công cụ Google meet

- Đường link:

https://meet.google.com/qyt-dptm-htm

 

Nội dung

Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM Lịch sử năm học 2021-2022.

Thành phần

- Ông Bùi Ngọc Hạnh, Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phụ trách).

- Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Tổ trưởng (hoặc nhóm trưởng) bộ môn Lịch sử các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX, CSGD có hệ GDTX.

 

STT

4

Thời gian

Thứ ba 19/10/2021 (08 giờ 00)

 

Môn

GDQP-AN

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/wwj-auym-xqv

Nội dung

- Tư vấn trao đổi chuyên môn, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy.

- Chia sẻ kinh nghiệm biên soạn và dạy học trực tuyến.

- Báo cáo công tác sử dụng và bảo quản vũ khí trang bị giảng dạy GDQP-AN.

Thành phần

- Ông Hồ Huỳnh Thanh Đạm, Giáo viên THPT Tịnh Biên (phụ trách)

- Các giáo viên dạy môn GDQP-AN cấp THPT địa bàn huyện Tịnh Biên, TP Châu Đốc, huyện An Phú.

- Ông Trương Vĩnh Lộc, Giáo viên THPT Nguyễn Chí Thanh (phụ trách)

- Các giáo viên dạy môn GDQP-AN cấp THPT địa bàn huyện Phú Tân, huyện Chợ Mới, TX Tân Châu).

STT

5

Thời gian

Thứ năm 21/10/2021 (08 giờ 00) 

Môn

Tiếng Anh

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/dsc-tekj-aor

Nội dung

Triển khai một số nội dung trọng tâm trong tổ chức dạy học.

Thành phần

- Ông Nguyễn Hồng Phẩm, Chuyên viên, Sở GDĐT (Phụ trách);

- Thành viên HĐBM Tiếng Anh;

- Tất cả Tổ trưởng môn Tiếng Anh của các trường THPT, THCS-THPT trên địa bàn tỉnh.

STT

6

Thời gian

Thứ sáu 22/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

Tiếng Khmer

Địa điểm / Đường Link

Trường PT DTNT THPT An Giang

(trực tuyến mỗi trường học là một điểm cầu)

ĐườngLink: https://meet.google.com/jef-etkp yaj?pli=1&authuser=0

Nội dung

1. Triển khai kế hoạch chuyên môn  đầu năm.

 2. Triển khai Kế hoạch (kịch bản) dạy học  ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Thành phần

- Ông Chau Mên, Giáo viên PT DTNT THPT An Giang (phụ trách).

- Mời ông Võ Thành An, Chuyên viên Sở Giáo dục & Đào tạo AGiang;

- Mời ông Chau Mô Ni Sóc Kha, Hiệu trưởng  trường THCS Ô Lâm.

- Ông Chau Long, Phó hiệu trưởng trường PT DTNT THPT An Giang;

- Mời Chau PhollaPhó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Cô Tô;

Thành viên HĐBM cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGD ĐT ngày 11/08/2021)

 - Tất cả giáo viên dạy tiếng Khmer 03 trường DTNT THCS Tịnh Biên, Tri Tôn, PT DTNT THPT An Giang.

STT

7

Thời gian

Thứ hai 25/10/2021 (08 giờ 00) 

Môn

Địa lý

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/fpq-dimy-geb

Nội dung

Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM Địa lý năm học 2021-2022.

Thành phần

- Ông Võ Thành An, Chuyên viên Sở GDĐT (phụ trách).

- Thành viên HĐBM Địa lý THPT cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi đơn vị cử 01 Tổ trưởng/nhóm trưởng dạy môn Địa lý tham dự.

 

STT

8

Thời gian

Thứ hai 25/10/2021 (08 giờ 00) 

 

Môn

Thể dục (GDTC)

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/khk-myaw-esn

Nội dung

Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM Thể dục (GDTC) cấp THPT năm học 2021-2022.

Thành phần

- Ông Nguyễn Minh Triết - TTCM  THPT Bình Thạnh Đông (phụ trách).

- Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng THPT Long Xuyên (tham dự).

- Thành viên HĐBM Thể dục (GDTC) cấp THPT theo Quyết định (1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi trường THPT cử TTCM hoặc Nhóm trưởng môn Thể dục (GDTC) tham dự.

STT

9

Thời gian

Thứ hai 25/10/2021 (08 giờ 00)

 

Môn

Hóa học

Địa điểm / Đường Link

- Phần mềm công cụ Google meet

- Đường link:

https://meet.google.com/gvk-srrn-ghg

Nội dung

Triển khai kế hoạch HĐBM cấp tỉnh, kế hoạch HĐBM môn Hóa học cấp THPT.

Thành phần

+ Ông Huỳnh Văn Hóa, Giáo viên THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (phụ trách).

- Thành viên HĐBM Hoá học THPT cấp tỉnh theo Quyết định (1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi trường THPT, CSGD có hệ GDTX cử tổ/nhóm trưởng môn Hóa học tham dự.

STT

10

Thời gian

Thứ ba 26/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

Toán

Địa điểm / Đường Link

Link: https://meet.google.com/yky-vtfi-eia

Nội dung

+ Tư vấn thực hiện công văn 4040.

+  Triển khai công tác kiểm tra đánh giá.

Thành phần

- Ông Đỗ Trung Lai, tổ trưởng trường THPT Tân Châu (phụ trách).

- Ông Huỳnh Duy Khánh Phó trưởng phòng GDTrH- GDTX sở, tham gia báo cáo.

- Thành viên HĐBM Toán (THPT) theo quyết định số 1438/QĐ-SGDĐT.

- Tất cả Tổ trưởng toán THPT, TT GDTX, GDNN-GDTX mỗi đơn vị 01 người

STT

11

Thời gian

Thứ tư 27/10/2021 (08 giờ 00)

Môn

HĐTN- HN

Địa điểm / Đường Link

https://meet.google.com/xgv-fdbk-ddb

Nội dung

- Triển khai kế hoạch hoạt động HĐBM năm học 2021-2022.

- Trao đổi, thảo luận, xây dựng kế hoạch HĐTN-HN

- Định hướng hoạt động HĐTN-HN trong tình hình mới.

Thành phần

- Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An  (phụ trách).

- Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh (theo Quyết định 1438/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2021).

- Mỗi trường THPT cử 01 giáo viên phụ trách chính công tác HĐTN-HN.

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.