Mở rộng phòng họp trực tuyến bằng Google Meet


Hướng dẫn chia sẻ cuộc họp trực tuyến đối với tài khoản hạn chế người tham dự

Đối với những cuộc họp trực tuyến hạn chế số điểm cầu tham dự. Tuy nhiên lãnh đạo đơn vị muốn tất cả cán bộ, công chức được cùng dự họp để nắm được tinh thần chung của cuộc họp nhưng không thể huy động lực lượng tập trung tại cùng một địa điểm. Vì thế chúng ta có thể dùng hình thức phát trực tiếp cuộc họp. Cách làm cụ thể như sau:

Bước 1. Mở 1 cuộc họp Google Meet và kết nối với những người cần tham dự của đơn vị mình.

Bước 2. Chia sẻ màn hình cuộc họp đến tất cả mọi người cùng tham dự.

Bước 3. Thu nhỏ màn hình cuộc họp Google Meet.

Bước 4. Mở và đăng nhập vào cuộc họp với điểm cầu trung tâm (Ví dụ: Microsoft Teams)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.