Tổng hợp đầy đủ các bài trình chiếu Power Point dạy học cấp tiểu học

 
  • Tất cả video bài dạy: link
(Video và Power Point liên tục cập nhật theo tuần).

FILE POWER POINT TUẦN ÔN TẬP

-Toán Lớp 5: Hệ Thống Kiến Thức Chuẩn Bị Vào Lớp 6. Link
-Tiếng Việt Lớp 5: Hệ Thống Kiến Thức Lớp Chuẩn Bị Vào Lớp 6. Link
-Toán Lớp 4: Hệ Thống Kiến Thức Chuẩn Bị Vào Học Lớp 5. Link
-Tiếng Việt Lớp 4: Hệ Hống Kiến Thức Chuẩn Bị Học Lớp 5. Link
-Toán Lớp 3: Hệ Thống Kiến Thức Chuẩn Bị Vào Lớp 4. Link
-Tiếng Việt Lớp 3: Hệ Thống Kiến Thức Vào Lớp 4. Link
-Toán Lớp 2: Hệ Thống Kiến Thức Vào Học Lớp 3. Link
-Tiếng Việt Lớp 2: Củng Cố Kiến Thức Vào Học Lớp 3. Link
-Toán Lớp 1: Hệ Thống Kiến Thức Vào Học Lớp 2. Link

-Hướng Dẫn Ôn Tập Học Sinh Vào Lớp 1. Link

 

FILE POWERPOINT TUẦN 1

 

-Toán Lớp 5: So Sánh 2 Phân Số. Link
-Tiếng Việt Lớp 5 Bài: Từ Đồng Nghĩa. Link
-Toán Lớp 4 Bài: Ôn Tập Các Số Đến 100 000. Link
-Tiếng Việt Lớp 4 Bài: Cấu Tạo Của Tiếng. Link
-Toán Lớp 3: Cộng Trừ Các Số Có 3 Chữ Số (Không Nhớ). Link
-Tiếng Việt Lớp 3: Nói Về Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Link
-Toán Lớp 2 Bài 3: Số Hạng, Tổng. Link
-Tiếng Việt Lớp 2 Bài 1: Bé Mai Đã Lớn. Link
-Toán Lớp 1: Vị Trí. Link
-Tiếng Việt - Lớp 1 Bài: A A. Link


FILE POWERPOINT TUẦN 2

 

-Toán lớp 5: Hỗn số. Link
-Tiếng Việt lớp 5: Luyện tập về từ đồng nghĩa. link
-Toán lớp 4: So sánh các số có nhiều chữ số. link
-Tiếng Việt lớp 4: Truyện cổ nước mình. link
-Toán lớp 3: Ôn tập các bảng nhân. link
-Tiếng Việt lớp 3: Mở rộng vốn từ. link
-Toán lớp 2: Em làm được những gì. link
-Tiếng Việt lớp 2: Ngày hôm qua đâu rồi - út tin. link
-Toán lớp 1: Hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. link
-Tiếng Việt lớp 1 bài: Ô ô ~ link


FILE POWERPOINT TUẦN 3

 

-Toán lơp 5: Ôn tập về giải toán. link

-Tiếng Việt lớp 5: Mở rộng vốn từ: nhân dân. link
-Toán lớp 4: Dãy số tự nhiên. link
-Tiếng Việt lớp 4: Thư thăm bạn. link
-Toán lớp 3: Xem đồng hồ. link
-Tiếng Việt lớp 3: Chiếc áo len. link
-Toán lớp 2: Tia số, số liền trước, số liền sau. link
-Tiếng Việt lớp 2: Tóc xoăn, tóc thẳng - làm việc thật là vui. link
-Toán lớp 1: Các số 1 2 3. link

-Tiếng Việt lớp 1: d D đ Đ. link


FILE POWERPOINT TUẦN 4

FILE POWERPOINT TUẦN 5

FILE POWERPOINT TUẦN 10


FILE POWERPOINT TUẦN 13: LINK

FILE POWERPOINT TUẦN 14: LINK

FILE POWERPOINT TUẦN 15: LINK

FILE POWERPOINT TUẦN ÔN TẬP HK1: LINK


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.