Chi tiết sử dụng onlinegdb tạo lớp học ảo dạy - học lập trình

 


Ưu điểm: 
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: C, C++, Java, Python, Pascal...
  • Hoạt động tốt trên các thiết bị di động.
  • Giáo viên dễ dàng tạo lớp học ảo để giao bài tập trực tiếp cho học sinh, chạy trực tiếp bài làm của học sinh để chấm điểm, nhận xét bài làm, hẹn thời gian nộp bài, khóa chức năng sao chép (học sinh phải tự gõ lệnh)
  • Học sinh làm bài và nộp trực tiếp cho giáo viên dễ dàng, thấy được điểm số và nhận xét của giáo viên.
PHẦN 1: THAO TÁC CỦA GIÁO VIÊN

Bước 1: Truy cập vào trang onlinegdb.com chọn Sign Up đăng ký tài khoản như các hình dướiBước 2: Tạo lớp học ảo.

Bước 3: Gửi liên kết đến để học sinh tham gia vào lớp.Bước 4: Giao bài tập cho học sinh


Bước 5: Chấm bài. Sau khi xuất bản bài tập cho học sinh và học sinh đã nộp bài thì giáo viên sẽ được giao diện như hình dưới đây.

PHẦN 2: THAO TÁC CỦA HỌC SINH


Bước 1: Tham gia vào lớp học. Học sinh nhận được liên kết gửi từ giáo viên (xem Bước 3 - Thao tác của giáo viên), mở liên kết lên sẽ được giao diện như hình dưới

Sau khi quay lại chọn Classroom sau đó chọn lớp như hình dướiBước 2: Làm và nộp bài tập của giáo viên giaoPHẦN 3: THAY ĐỔI THÔNG TIN
Khi đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook thì tên học sinh có thể hiển thị không chính xác (hiển thị tên đại diện theo tài khoản) gây khó khăn cho giáo viên trong quản lý. Học sinh có thể thực hiện đổi thông tin lại theo các thao tác dưới đây.Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.