Header Ads

Ôn tập học kì II môn Tin học 8

Nội dung gồm:

Chủ đề 7: Cấu trúc lặp

Chủ đề 8: Lặp với số lần biết trước

Chủ đề 9: Lặp với số lần chưa biết trước

Chủ đề 10: Làm việc với dãy số

Hình thức trắc nghiệm khách quan gồm:

Chọn một đáp án đúng nhất.

Kéo thả từ vào chỗ trống

Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống

Sắp xếp theo thứ tự đúng

Điền số vào chỗ trống

Để tham gia ôn tập vui lòng nhấn vào link sau và thực hiện theo các yêu cầu.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.