Header Ads

LỚP TẬP HUẤN LẬP TRÌNH PYTHON - CƠ BẢN

1. MỤC TIÊU:

  -Cập nhật kiến thức về NNLT Python cơ bản cho GV.

  -Hỗ trợ GV về kiến thức liên quan đến SGK mới của môn Tin học lớp 10.

  -Nguồn tài liệu tham khảo về Python cơ bản.

2. BÀI GIẢNG:

  - Tài liệu gốc của thầy Phạm Nguyên Hoàng Bộ môn Khoa học máy tính - CUSC.

  - Tài liệu word đã có chỉnh sửa.

  (Các bạn/thầy/cô cần tham khảo trong tài liệu khác về cú pháp đầy đủ của các hàm, lệnh có trong các tài liệu ở trên để biết cách sử dụng tốt hơn! bằng cách tìm kiếm trên internet với từ khóa là tên hàm cần sử dụng.)

3. CHI TIẾT BÀI HỌC/BÀI TẬP CỦA CÁC NGÀY HỌC:

 * Nội dung trong mỗi tệp theo cấu trúc là:

  1_ phần nội dung đề được đặt trong cặp ba dấu nháy ''' ....... ''' (phần có màu xanh lá cây)

  2_ phần chương trình/khối lệnh để giải đề bài tập kế trên.

  3_ phần chú thích giải thích chức năng/ý nghĩa của các lệnh được đặt sau dấu # hoặc ## (phần có màu đỏ).

 * Minh họa cho cấu trúc trúc tệp chương trình được mởi trong trình soạn thảo IDLE có sẵn sau khi cài đặt thành công Python:  Lưu ý: Nếu trong tệp/tập tin có chứa nhiều bài tập thì khi chạy chương trình từng bài riêng lẻ thì các bạn/thầy/cô  hãy dùng cặp ba dấu nháy đơn ''' ....... ''' để bao các chương trình mà mình không muốn máy thực thi lại.

* Sau đây là chi tiết bài tập của mỗi buổi học

 NGÀY 27-06-2022:

  - 270622_vdcoban.py

  - 270622_renhanhif.py

  - 270622_renhanhif-bt.py

  - 270622_nhapxuat.py

  - 270622_kieutep_nhapxuatTep.py

  - 270622_kieutep_nhapTTluuthanhtep.py

  - 270622_kieutep_doctttutep.py

  - 270622_ctcTonghaiso.py


 NGÀY 28-06-2022

  - 280622_kieudanhsach.py

  - 280622_kieuds_list_giaohailist

  - 280622_kieuds_list_hamtaovainlist

  - 280622_kieuds_list_xoanhieuvitri

  - 280622_kieutaphop

  - 280622_kieutep_luudocTTkhvaotep

  - 280622_kieutudien

  - 280622_kieutuple

  - 280622_kieuxau

  - 280622_kieuxauBt

 NGÀY 29-06-2022

  - 290622_Baitap_kieudulieu_Python

  - 290622_bttonghop_kieudlpython

  - 290622_huongdoituong_bt_dahinh

  - 290622_huongdoituong_donggoi

  - 290622_huongdoituong_lopconkethualopcha

  - 290622_huongdoituong_lopHuman_sinhvien

  - 290622_huongdoituong_lopHuman

  - 290622_huongdoituong

NGÀY 30-06-2022

  - 300622_bt_xulingoaile

  - 300622_huongdoituong_Baitap_Python

  - 300622_huongdoituong_BT_tt

  - 300622_Guangdong_BT

NGÀY 01-07-2022

  - 010722_baitap_huongdoituong_of thầy

  - 010722_Baitap_quanlyvasudungthuvien_Python

  - 010722_dothitraitim_of thay

  - 010722_Face Detection Tai lieu huong dan

  - 010722_Face_Detection_Project

  - 010722_vedothi_matplotlib

CÁC TỆP THAM KHẢO KHÁC:

  - dsttkh.txt

  - test.txt

  - thay gioi thieu phat hien guong mat va ung dung.mp4

  - Thuc_hanh_buoi_2.py

  - ttkh.txt

MÌNH XIN CHÚC MỌI NGƯỜI TÌM CÓ ĐƯỢC NHỮNG KIẾN THỨC HỮU ÍCH QUA BÀI VIẾT NÀY VÀ CÓ NHIỀU SỨC KHỎE.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.