Thông báo kết quả SKKN cấp tỉnh năm học 2023-2024 tất cả các lĩnh vực

Thông báo kết quả SKKN cấp tỉnh năm học 2023-2024 tất cả các lĩnh vực (đang cập nhật...)


1. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến phạm vi cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Chủ nhiệm

2. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến phạm vi cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

4. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Công nghệ (công nghiệp)

5. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến phạm vi cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Địa lý

6. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Đoàn đội

7. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến phạm vi cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: GDCD-GDPL

8. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023-2024. Lĩnh vực: GDQP-AN

9. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Hóa học

10. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

11. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Công nghệ (nông nghiệp)

12. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Vật lý

13. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Mỹ thuật

14. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Ngoài giờ

15. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Khmer)

16. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. lĩnh vực: Âm nhạc

17. Thông báo kết quả sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Quản lý (ngành)

18. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Sinh học

19. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Lịch sử

20. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. lĩnh vực: Giáo dục thể chất

21. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Thiết bị

22. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Thư viện

23. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Toán học

24. Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2023-2024. Lĩnh vực: Ngữ văn


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.